3 min lezen

Vrijheid van meningsuiting of onrechtmatige aantasting van reputatie?

NL

Een handelaar in accu’s doet op zijn website verslag van een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
tussen hem en een afnemer. De tekst sluit echter niet helemaal aan bij de waarheid. De afnemer is niet blij en start een kort geding. Worden de gevorderde verwijdering van de tekst en Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
toegewezen? Of kan de handelaar een beroep doen op vrijheid van meningsuiting? Advocaat gespecialiseerd in smaad en laster Thomas van Vugt licht de uitspraak toe.

Lopende bodemprocedure tussen partijen

In deze zaak speelde het volgende. Eiseres heeft bij gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
53 accu’s gekocht. Deze bleken uiteindelijk niet te werken en eiseres heeft in een bodemprocedure ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie Niet nakomen van verplichtingen uit overeenkomst maakt schadeplichtig.
» Meer over wanprestatie
wanprestatie
alsmede restitutie van alle accu’s gevorderd. Tijdens deze procedure heeft eiseres de vordering echter verminderd: in plaats van restitutie van het gehele koopbedrag wil zij nu slechts vervanging van een gedeelte van de partij accu’s.

Gedaagde plaatst tekst op zijn website

Nog voordat de rechter uitspraak doet, schrijft gedaagde op zijn website o.m. dat eiseres in de procedure bakzeil heeft gehaald en dat zij haar klachten (m.b.t. de accu’s) 100% heeft ingetrokken. Eiseres is van mening dat deze uitlatingen niet waar zijn en bovendien schade toebrengen aan de goede naam en imago van eiseres. Zij vordert daarom in een kort geding verwijdering van de publicatie alsmede rectificatie.

Kort geding: belangenafweging van grondrechten

De Voorzieningenrechter overweegt dat de vrijheid van meningsuiting van gedaagde in sommige gevallen kan worden beperkt als er bijvoorbeeld sprake is van aantasting van de goede naam van een ander. Er staan in beginsel twee gelijkwaardige belangen tegenover elkaar: het belang van eiseres dat haar reputatie, eer of goede naam niet zomaar wordt aangetast aan de ene kant, en aan de andere kant het belang van gedaagde om zich in het openbaar kritisch, informerend en/of waarschuwend moet kunnen uitlaten van misstanden in de samenleving.

Gedaagde heeft onvoldoende belang bij tekst website

De belangen tegen elkaar afwegende is de Voorzieningenrechter in deze zaak van oordeel dat de tekst inderdaad een aantasting van de goede naam van eiseres is. Daartegenover acht de rechter het belang van gedaagde minder belangrijk. Niet alleen is de tekst juridisch gezien onjuist, ook loopt de procedure nog. De vorderingen van eiseres worden toegewezen.

AMS Advocaat bij smaad en laster

Uit deze uitspraak blijkt maar weer dat je – ook op je eigen website – niet zomaar alles mag schrijven wat je wil. Als het schade toebrengt aan de reputatie, eer en/of goede naam van anderen, moet de betreffende publicatie in het belang zijn van (een deel van) de samenleving. Louter een persoon of een bedrijf zwartmaken wordt al snel onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
geacht (smaad of laster). Wel houdt de rechter rekening met de aard van de uitlating en ook met de plaats waar deze wordt gepost. Een kritische of beledigende tekst op een forum zal iets sneller worden toegestaan dan op de voorpagina van een nieuwswebsite. Als uitlatingen daarnaast ook nog eens feitelijk onjuist zijn, zal een vordering tot verwijdering al helemaal snel worden toegewezen. Overigens kan de rechter ook uitlatingen die de volledige waarheid bevatten verbieden als er geen ander doel mee gediend is dan iemands reputatie te schaden.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence