3 min lezen

Pas op met beschuldigingen op het internet

NL

Onlangs oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland over de plaatsing van beschuldigingen tegen een bedrijf op onder meer LinkedIn en Facebook. De rechter is duidelijk: als je niet kunt bewijzen dat de beschuldigingen juist zijn, is plaatsing hiervan op internet onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
en ben je aansprakelijk voor alle veroorzaakte schade. Advocaat Thomas van Vugt bespreekt het vonnis.

 

Onrechtmatige publicatie op internet

gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
Gedaagde
heeft op zijn LinkedIn-profiel een bericht geplaatst waarin hij eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
, een onderneming die tegen betaling bedrijven opneemt in een online raadpleegbaar register, beschuldigt van oplichtingspraktijken en waarschuwt de lezer voor de ‘praktijken’ van dit bedrijf. Ook heeft gedaagde de lezers opgeroepen het bericht zo veel mogelijk te verspreiden. Gedaagde plaatste het bericht later ook op zijn ‘wall’ op Facebook.

Het bedrijf stelt zich op het standpunt dat de uitingen van de man onrechtmatig zijn en dat het door de publicaties bestaande klanten zijn kwijtgeraakt en potentieel klanten zijn misgelopen en besluit over te gaan tot dagvaarding.

Vrijheid van meningsuiting

Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Bij de vraag of publicaties kwalificeren als een onrechtmatige daad, beoordeelt een rechter of het in de aan hem voorliggende situatie noodzakelijk is om de vrijheid van meningsuiting te beperken om zo de rechten van anderen te beschermen.

Zo ook in deze zaak. De rechter overweegt dat iedereen het recht heeft om zijn of haar gedachten en gevoelens te uiten, ongeacht de inhoud hiervan. Je hart luchten of je negatief uitlaten over een ander mag, ook als deze uitlatingen een beschuldiging tegen die ander inhouden. Er is echter een grens aan deze vrijheid van meningsuiting die wordt bereikt in het geval dat de beschuldigingen iemands eer en goede naam aantasten. Of dit zo is, moet worden bekeken aan de hand van alle omstandigheden van het geval, aldus de rechter.

Verwijderen publicatie en rectificatie

De gepubliceerde stellingen van de man zijn ongefundeerd en onjuist, aldus de rechter. Van oplichting is geen sprake. Omdat gedaagde niet kan onderbouwen dat de gepubliceerde beschuldigingen op door hem zelf ervaren feiten berust en het bedrijf aannemelijk heeft gemaakt dat zij door de publicatie van de beschuldigingen in zakelijk opzicht schade heeft geleden, heeft de man onrechtmatig gehandeld door de beschuldigingen te plaatsen.

Het recht van het bedrijf op bescherming van haar eer en goede naam en zakelijke belangen dient dan ook voor te gaan op het recht van vrijheid van meningsuiting van de man. De man moet zijn beschuldigingen dan ook verwijderen en een rectificatie plaatsen.

Rectificatie advocaat

Ons advocatenkantoor heeft veel ervaring met zaken over onrechtmatige publicatie, smaad en laster, Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
en schadevergoeding. De advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence