3 min lezen

Kort geding: klachten op Facebook en internet verwijderen

NL

Moederliefde gaat ver. Soms iets te ver, zo vond de voorzieningenrechter in een recente uitspraak. Een moeder die veelvuldig klaagde op internetfora en in lokale media over de curatoren van haar zoon, werd door de rechter teruggefloten. De klachten waren onvoldoende op feiten gebaseerd. De curatoren werden in hun eer en goede naam aangetast en de moeder werd veroordeeld tot verwijdering en Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
. Advocaat gespecialiseerd in smaad en laster Thomas van Vugt bespreekt de zaak.

 

Klachten over curator op internet

Vanwege grote schulden was de zoon onder curatele Bescherming van een meerderjarige die niet goed in staat is om zijn wil zelfstandig te bepalen.
» Meer over curatele
curatele
gesteld. Dat wil zeggen dat hij niet meer beschikkingsbevoegd was om handelingen te verrichten en dat een curator de zaken waarnam. Maar zijn moeder was ontevreden over de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
en dat liet zij blijken ook. Op Facebook, op internetfora en in lokale media. Op Facebook had de moeder een account aangemaakt om met andere “gedupeerden” in contact te komen. Ook riep zij anderen op klachten in te dienen tegen de curator en het kantoor waaraan de curator verbonden was.

Kort geding: verwijdering en rectificatie

De curatoren pikten het niet langer en begonnen een kort geding. In deze procedure werd gevorderd de moeder te veroordelen om de door haar geplaatste berichten te verwijderen alsmede de verwijzingen naar haar Facebook- pagina. Daarnaast werd rectificatie gevorderd, op straffe van een dwangsom. Als grondslag voor de vordering werd aangevoerd dat de moeder onrechtmatig jegens de curator handelde door het doen van onjuiste, negatieve uitlatingen op social media die afbreuk doen aan de integriteit, geloofwaardigheid, eer en goede naam van de curatoren en het kantoor (smaad).

Vrijheid van meningsuiting? Belangenafweging

De Voorzieningenrechter stelt voorop dat het in deze zaak gaat om een afweging tussen het recht op vrije meningsuiting van de moeder en het recht op bescherming van de eer en goede naam van de curator. Op zich staat het de moeder vrij om haar twijfels over de gang van zaken rond het curatorschap over haar zoon naar buiten te brengen. Onder de vrijheid van meningsuiting valt immers ook het zich in het openbaar kritisch, informerend en waarschuwend kunnen uitlaten over misstanden in de maatschappij.

Uitlatingen onnodig grievend en beschadigend

Maar in dit geval ontbreekt iedere feitelijke grond voor de suggestieve uitlatingen van de moeder. In de procedure heeft de curator de aantijgingen weerlegd. De uitlatingen zijn volgens de rechter te beschouwen als waardeoordelen die als excessief moeten worden aangemerkt. Ze zijn onnodig grieven en beschadigend voor de curator.

Verwijdering, rectificatie en dwangsom

De voorzieningenrechter veroordeelt de moeder om de internetredactie van het forum in kwestie schriftelijk te verzoeken om alle door de moeder geplaatste artikelen van het forum te verwijderen. Voorts zal de moeder een rectificatie moeten plaatsen bovenaan haar Facebook-pagina’s en op het forum van Kassa. Voldoet de moeder niet aan deze veroordelingen dan is zij een dwangsom De veroordeling om een geldsom te betalen wegens het niet voldoen aan een vonnis.
» Meer over dwangsom
dwangsom
van € 1.000 per dag verschuldigd.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.
Ravel Residence