Terug
d

dwangsom

De veroordeling van een rechter om een geldsom te betalen voor het geval dat de veroordeelde niet aan de hoofdveroordeling voldoet.

Een veroordeling om iets te doen of laten kan soms moeilijk af te dwingen zijn. Bij het toepassen van een dwangsom zal de veroordeelde een financiële prikkel krijgen om tijdig te voldoen aan de veroordeling. Een dwangsom wordt meestal vastgesteld per tijdseenheid (dag of dagdeel) dat niet aan de veroordeling is voldaan of per overtreding van een verbod. Dit kan aldus hoog oplopen. De rechter kan de dwangsommen maximeren.

Dwangsommen kunnen niet door de rechter worden opgelegd bij een veroordeling tot betaling van een geldsom.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op