3 min lezen

Kwetsende posts op fora: digitale borrelpraat of onrechtmatige daad?

NL

Dat discussies op internetfora vaak ongenuanceerd en soms ronduit beledigend van toon zijn, is algemeen bekend. De Voorzieningenrechter was in een recente rectificatie zaak zelfs van oordeel dat vanwege dit algemeen bekende forumgedrag uitlatingen op dergelijke fora minder snel onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
moeten worden geacht. Maar waar ligt volgens deze rechter dan de grens? Mediarecht advocaat Thomas van Vugt licht de uitspraak toe.

 

Mediaberichtgeving over vermeende oplichtingspraktijken

De aanleiding van de procedure was als volgt. eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
Eiser
is een in Friesland gevestigde ondernemer die onder meer feesten organiseert. Hij is in opspraak geraakt vanwege vermeende oplichtingspraktijken en niet nagekomen financiële verplichtingen. Door de lokale en regionale media is verschillende malen over eiser en zijn praktijken bericht. Ook is er op de website waldnet.nl een levendige discussie ontstaan tussen lezers die reacties hebben gepost onder enkele artikelen over eiser. De teneur van de berichtgeving in de media en de forumposts is zeer negatief: eiser wordt ervan beticht te liegen en bedriegen.

Kort geding: vordering tot verwijdering en rectificatie

Eiser pikt het niet en laat zijn advocaat een kort geding starten tegen onder meer de websitehouder van waldnet.nl. In dit kort geding vordert hij de verwijdering van de geplaatste reacties van (anonieme) posters alsmede plaatsing van een Rectificatie De schriftelijke mededeling waarin een onrechtmatige publicatie wordt rechtgezet.
» Meer over rectificatie
rectificatie
. Voorts vordert eiser dat de websitehouder wordt veroordeeld om de e-mailadressen, IP-nummers en NAW-gegevens van de notoire ‘reaguurders’ te verstrekken.

Handelt website onrechtmatig door posts niet te verwijderen?

De Voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat de websitehouder volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van de website. Hij is namelijk in staat om discussies te sluiten en posts te verwijderen. Weliswaar gaat het in deze zaak om berichten van derden (en niet van de websitehouder zelf), maar nu wadnet.nl een platform biedt voor het plaatsen van dergelijke berichten, kan zij onder omstandigheden toch onrechtmatig handelen door berichten die de eer en goede naam aantasten van een bepaalde persoon, niet van de website te verwijderen en door te weigeren om gegevens als IP-adressen en NAW-gegevens te verstrekken.

Ongezouten kritiek op internetfora: digitale borrelpraat?

De rechter vervolgt dat het een ervaringsregel is dat in berichten op internetfora als waldnet.nl de nuance regelmatig ver te zoeken is. In feite komt een internetforum als waldnet.nl vaak neer op “digitale borrelpraat”, hetgeen ook algemeen bekend mag worden beschouwd. Een dergelijke website is echter geen vrijbrief om zonder dat er enige steun in beschikbaar feitenmateriaal voorhanden is, personen te beschuldigen van (ernstige) feiten of zich in een zodanige mate over iemand kwetsend uit te laten, dat er van grensoverschrijdend gedrag te spreken is.

Meediscussiëren mag; bedreigen gaat te ver

De rechter vindt het merendeel van de reacties toelaatbaar. Eiser heeft ook zelf bijgedragen aan het beeld dat men van hem heeft en daarom dient de beoordeling van de vordering mede tegen deze achtergrond plaats te vinden. De reacties van één ‘reaguurder’ kunnen volgens de rechter niet door de beugel. Deze berichten gaan veel verder dan enkel “meediscussiëren” over de handel en wandel van eiser en zijn ronduit diffamerend en bedreigend. De websitehouder wordt dan ook veroordeeld de posts van deze persoon te verwijderen en een rectificatie met betrekking op deze persoon te plaatsen. Ook moet de websitehouder de gegevens van deze poster verstrekken aan eiser.

Thomas van Vugt

Thomas van Vugt

Thomas adviseert en procedeert met name op het gebied van het verbintenissenrecht, het vastgoedrecht, en mediarecht. Bekijk hier zijn track record. Volg Thomas op Twitter en LinkedIn.

Ravel Residence