curatele

Bescherming van een meerderjarig iemand die om een bepaalde redenen niet meer goed in staat is om zijn wil zelfstandig te bepalen. De onder curatele stelling wordt uitgesproken door de kantonrechter.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
1:378

Synoniemen
onderbewindstelling