Sander Schouten
Arbeidsrecht

Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Het komt geregeld voor dat werkgevers twijfelen aan een ziekmelding van een werknemer. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer fraudeert en dient bijna twee miljoen schade te vergoeden aan werkgever

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gewezen over een werknemer ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Een verbetertraject aanbieden is niet zomaar een formaliteit

Een werknemer kan niet zomaar ontslagen worden als een werkgever meent dat hij ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wat zijn de criteria voor ontslag wegens disfunctioneren?

Als een werknemer structureel zijn werk niet goed doet, kan de werkgever op een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Mag aanzeggen van een arbeidsovereenkomst ook mondeling?

Werkgevers zijn verplicht om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Houdt het uitsluiten van een beroep op ontbinding of vernietiging in de vaststellingsovereenkomst altijd stand?

Als een werkgever en een werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Niet meewerken aan re-integratie leidt niet alleen tot ontslag, maar ook tot weigering WW-uitkering

Ook een werknemer is verplicht mee te werken aan zijn of haar re-integratie. Als ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Mag een werkgever het loon stopzetten als de werknemer niet meewerkt aan re-integratie?

Gedurende de ziekteperiode van een werknemer rusten er zowel op werkgever als ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer komt onder een snijmachine terecht; is de werkgever aansprakelijk?

Op grond van artikel 7:658 lid 1 BW dient de werkgever zorg te dragen voor een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Recht op transitievergoeding na herplaatsing in een minder betaalde functie?

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in 2018 (de zogenaamde Kolom-beschikking) ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Is er sprake van onverwijld gegeven ontslag op staande voet na het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst?

De werkgever die een werknemer op staande voet wil ontslaan, dient dat ‘onverwijld’ ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Secretaresse advocatenkantoor ontslagen vanwege strafrechtelijke veroordeling

Het Nederlandse arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van het ontslagrecht. Kort ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer dient zelf een ontbindingsverzoek in en rechter kent bijna € 400.000 toe

Het komt misschien niet vaak voor maar de mogelijkheid bestaat wel degelijk. Ook ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Is het UWV aansprakelijk voor een niet (tijdig) afgegeven deskundigenoordeel?

Op het moment dat een werknemer zich ziekmeldt, dient de werkgever een bedrijfsarts ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte: het ondergeschoven kindje

Door de huidige coronacrisis en de daarvoor afgekondigde maatregelen is het begrijpelijk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Coronavirus: wat zijn de rechten en verplichtingen van werkgevers?

Het coronavirus houdt Nederland en de hele wereld in zijn greep en heeft grote ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Mag je een arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster niet verlengen?

Verschillende wetten verbieden ongelijke behandeling van werknemers op verschillende ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Geldig proeftijdontslag als de werknemer na ontslag doorwerkt?

Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst kunnen partijen een proeftijd afspreken. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgevers opgelet: vergeet de herplaatsing (binnen het concern) niet

Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst enkel opzeggen als daar een redelijke ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Anti-ronselbeding: wel of niet geldig bij contract voor bepaalde tijd?

Volgens artikel 7:653 BW mag de werknemer die een contract voor bepaalde tijd ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief