Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte: het ondergeschoven kindje

Door de huidige coronacrisis en de daarvoor afgekondigde maatregelen, is het begrijpelijk dat werkgevers de compensatieregeling transitievergoeding De ontslagvergoeding waar werknemers met een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op hebben bij onvrijwillig ontslag.
» Meer over transitievergoeding
transitievergoeding
bij langdurige arbeidsongeschiktheid al bijna waren vergeten. Tijd voor een wake-up-call. Arbeidsrecht-advocaat Manon van den Brand bespreekt een drie-stappenplan.

De compensatieregeling in het kort

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij het UWV voor het (gedeeltelijk) terugkrijgen van de transitievergoeding die zij hebben betaald aan een werknemer die op of na 1 juli 2015 ziek uit dienst is gegaan. De aanvraag voor de vergoedingen, betaald in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020, dienen werkgevers uiterlijk op 30 september 2020 in te dienen bij het UWV. Is de transitievergoeding op of na 1 april 2020 volledig betaald, dan dienen werkgevers binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald een aanvraag in te dienen.

Om in aanmerking te komen voor de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • De werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte. Daarbij maakt het niet uit of de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
  » Meer over arbeidsovereenkomst
  arbeidsovereenkomst
  (gedeeltelijk) is opgezegd met toestemming van het UWV, via de kantonrechter of (gedeeltelijk) is beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
  » Meer over vaststellingsovereenkomst
  vaststellingsovereenkomst
  ;
 • De werknemer was bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst nog ziek;
 • De werkgever heeft de werknemer een transitievergoeding betaald.

Aanvraagprocedure start op 1 april om 7.00 uur

Morgen, 1 april 2020, om 7:00 uur stelt het UWV de aanvraagprocedure voor de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid open.

Stap 1: eHerkenning

Voordat werkgevers kunnen starten met het aanvragen van de compensatie, dienen zij te controleren of zij beschikken over eHerkenning. Met eHerkenning kunnen werkgevers veilig inloggen op het werkgeversportaal van het UWV. De eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. Werkgevers die nog geen eHerkenning hebben, kunnen dit aanvragen bij een door de overheid erkende leverancier. Werkgevers dienen bij het selecteren van een erkende leverancier erop bedacht te zijn dat zij voor het werkgeversportaal van het UWV het betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger nodig hebben. Bij dit niveau is een identiteitscontrole verplicht. Dit betekent dat werkgevers bij de afspraak met de leverancier een geldig identiteitsbewijs moeten laten zien.

Stap 2: benodigde documenten

Werkgevers dienen – naast het ingevulde aanvraagformulier – ook de volgende bewijsstukken in het werkgeversportaal te uploaden:

 • De arbeidsovereenkomst met de werknemer of – als er sprake was van een mondelinge arbeidsovereenkomst – een loonstrook waarop de datum staat waarop de werknemer in dienst trad;
 • bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
  » Meer over bewijs
  Bewijs
  van het einde van de arbeidsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst, beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
  » Meer over beschikking
  beschikking
  van de rechter of de beschikking van het UWV waarin toestemming werd verleend om de arbeidsovereenkomst op te zeggen);
 • Een loonstrook van de periode voor de datum waarop de werknemer 1 jaar ziek was;
 • Een loonstrook van de periode waarin het opzegverbod Situaties waarin een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.
  » Meer over opzegverbod
  opzegverbod
  wegens ziekte na 104 weken was geëindigd;
 • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte. Let op: dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat de partijen zijn overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst;
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald en op welke datum dit plaatsvond (bijvoorbeeld een bankafschrift. Als de vergoeding in delen is betaald, dienen werkgevers van alle betalingen een betaalbewijs te uploaden).

Aanvullende documenten

In sommige situaties heeft het UWV extra bijlagen nodig voor de aanvraag van compensatie van de transitievergoeding. Hieronder bespreken wij de meest voorkomende situaties.

Ploegentoeslag/overwerktoeslag

Als de werknemer ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontving tijdens het opzegverbod wegens ziekte, dan dienen werkgevers alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of overwerktoeslag staat te uploaden. Dit geldt voor de laatste 12 maanden van het opzegverbod.

Winstuitkering/bonus(sen)

Als de werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte (wisselende) winstuitkering en/of bonus(sen) ontving, dan dienen werkgevers alle loonstroken waarop de winstuitkering en/of bonus(sen) staan te uploaden. Dit geldt voor de laatste 36 maanden van het opzegverbod.

Eerder een transitievergoeding betaald

Als werkgevers, of het bedrijf dat zij hebben overgenomen, eerder een transitievergoeding aan de werknemer hebben betaald, dan dienen werkgevers een betaalbewijs van deze eerder betaalde transitievergoeding te overleggen.

Stap 3: compensatie aanvragen

Het aanvraagformulier staat vanaf 1 april 2020 om 7.00 uur op het werkgeversportaal. Vanaf dat moment kunnen werkgevers inloggen op het werkgeversportaal met hun eHerkenning en de aanvraag doen.

Het coronavirus heeft geen invloed op de aanvraag

Het UWV schrijft op de eigen website dat de coronacrisis geen invloed heeft op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat aanvragen gewoon mogelijk is vanaf 1 april 2020. De aanvraagtermijn is ruim en wordt dus ook niet verlengd.

Let op: het UWV meldt dat voor de compensatieaanvraag geen spoedprocedure geldt. Aanvragen kunnen dus niet met voorrang worden beoordeeld, ook niet als werkgevers op dit moment financieel aan de grond zitten. Het UWV verwijst werkgevers terecht naar de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) als zij financiële problemen hebben door de coronacrisis.

Hulp nodig

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid of heeft u (tijdens de aanvraag) vragen? Neem dan contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten. Wij denken graag met u mee!

Meer in Arbeidsrecht
handen wassen om verspreiding te voorkomen
Coronavirus: wat zijn de rechten en verplichtingen van werkgevers?

Het coronavirus houdt Nederland en de hele wereld in zijn greep en heeft grote gevolgen voor bedrijven. Door de maatregelen...

Sluiten