Terug
v

vaststellingsovereenkomst

Bij een vaststellingsovereenkomst binden partijen ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil zich ten opzichte van elkaar aan een vaststelling daarvan.Veel vaststellingsovereenkomsten worden gesloten na schikkingsonderhandelingen, al dan niet tijdens een comparitie Een zitting waar de rechter vragen aan partijen kan stellen.
» Meer over comparitie
comparitie
van partijen (zitting) in een gerechtelijke procedure.

Indien een partij bij een vaststellingsovereenkomst tekortschiet in de nakoming van een verbintenis (verplichting) uit deze overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, is de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
in beginsel bevoegd om de vaststellingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of daarvan nakoming te vorderen bij de rechter.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op