Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkzaamheden op basis van arbeidscontract of opdracht? AMS legt uit!

Voor de aanwezigheid van een arbeidsrelatie is een expliciet arbeidscontract niet ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Aanspraken werknemer bij onterecht ontslag lopen hoog op!

In een recent arbeidsgeschil wordt een werknemer van de ene op de andere dag ontslagen. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever negeert advies bedrijfsarts: slecht werkgeverschap?

De bedrijfsarts heeft een steeds grotere rol gekregen bij de re-integratie van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Stelselmatig overtreden verbod reden voor ontslag op staande voet?

Onacceptabel gedrag van een werknemer kan soms aanleiding zijn voor een werkgever ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag wegens aanhoudend negatief gedrag op werkvloer?

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst ontbinden als er sprake is van een verstoorde ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkneemster scheldt klant verrot: rechter kent ontslagvergoeding toe

Een werkneemster die een klant afpoeierde met de woorden: “je moet je bek dichthouden ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidscontract tijdens ziekte? AMS legt uit!

In een recente uitspraak werd het dienstverband met een werknemer op verzoek van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Nieuw arbeidsrecht: werkgever moet noodzaak concurrentiebeding onderbouwen

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 zijn diverse arbeidsrechtelijke ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer mailt werkbestand naar privé e-mail: onrechtmatig?

In een recente procedure werd een werknemer voor de rechter gesleept door zijn ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Loon vorderen over reistijd van huis naar werk: kan dat?

Komt een buschauffeur een vergoeding toe over de reistijd die hij kwijt is van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Rechter maakt rekenfout bij toekenning ontslagvergoeding: wat nu?

Een werknemer die ten onrechte wordt ontslagen kan bij de kantonrechter om een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

WWZ: transitievergoeding en ‘billijke vergoeding’

De regels rondom ontslagvergoedingen zijn recentelijk veranderd. Advocaat arbeidsrecht ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Bewijslast bij ontslag op staande voet

Een werknemer werd op staande voet ontslagen omdat hij een collega met een stok ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer verzwijgt privéproblemen bij indiensttreding: dwaling werkgever?

Een werknemer valt binnen enkele weken na indiensttreding volledig uit vanwege ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

30%-ruling voor expats in Nederland

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, krijgen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Aanzegverplichting voor werkgevers per 1 januari 2015

Een werkgever heeft met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 1 januari ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Opvolgend werkgeverschap bij overgang van failliete onderneming

Een failliete onderneming wordt nog weleens overgenomen door een ander bedrijf. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet om WhatsApp-berichten werknemer

Een ontslag op staande voet heeft verregaande gevolgen voor een werknemer. Uitgangspunt ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Adviesrecht ondernemingsraad bij reorganisatie: AMS legt uit!

In een recente procedure is Canon op de vingers getikt omdat zij het advies van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beëindiging arbeidscontract via vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief