2 min lezen

Loon vorderen over reistijd van huis naar werk: kan dat?

NL

Komt een buschauffeur een vergoeding toe over de reistijd die hij kwijt is van zijn huis naar de plek waar de rit aanvangt (en weer terug)? Dat was de vraag die aan de Kantonrechter voorlag in een recente procedure tussen Connexxion en een buschauffeur. De kantonrechter paste in zijn uitspraak de bestaande jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie ruim toe. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht dit arrest en de zaak toe.

Reistijd doorgaans niet betaald door werkgever

Bij de meeste werknemers valt de reistijd van en naar hun werkplek niet onder de overeengekomen arbeidstijd. In enkele gevallen vergoeden werkgevers de reiskosten maar daar blijft het bij. Anders is het bij chauffeurs van touringcars en vrachtwagenchauffeurs voor wie strikte (Europese) regels over rij- en rusttijden gelden. Een chauffeur mag maar een bepaald aantal uren achter elkaar rijden en is verplicht voldoende rust te nemen. De duur van de arbeid is dus gemaximeerd.

Skills-arrest: reistijd chauffeurs naar plek voertuig is werktijd

In dit kader werd in een eerdere procedure aan het Europese Hof van Justitie (HvJ) gevraagd of de rijtijd van de chauffeur (per personenauto) van en naar de plek waarop het voertuig wordt opgepikt en de rit begint, ook onder arbeid valt. Het HvJ overwoog in het Skills-arrest dat dit het geval was. Immers een bestuurder die zich naar een bepaalde plaats begeeft die door zijn werkgever is aangeduid en niet het exploitatiecentrum van de onderneming is, om er een voertuig over te nemen en te besturen, komt een verplichting tegenover zijn werkgever na. De bestuurder voert op dat moment een taak uit die voortvloeit uit de relatie met zijn werkgever. Tijdens dit traject beschikt de bestuurder dus niet vrij over zijn tijd en dient derhalve als werktijd te worden aangemerkt.

Buschauffeur vordert reistijdvergoeding van Connexxion

Terug naar het geschil tussen de buschauffeur en zijn werkgever Connexxion. In de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
die op de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van toepassing is, staat vermeld dat chauffeurs van o.a. pendelritten in aanmerking komen voor reistijdvergoeding (in lijn met het Skills-arrest). De buschauffeur vorderde over een periode van 2,5 jaar reistijdvergoeding over de reistijd van zijn woonplaats naar Arnhem alwaar hij zijn busritten uitvoerde. Volgens Connexxion kwam de chauffeur niet in aanmerking voor deze reistijdvergoeding.

Reistijd naar gedetacheerde plek valt onder werktijd

De kantonrechter overweegt dat de contractuele standplaats van de buschauffeur een andere plaats was dan Arnhem, alwaar hij gedetacheerd was. De chauffeur reisde in de periode waarover de onderhavige procedure betrekking heeft met eigen vervoer naar Arnhem om daar een voertuig van Connexxion OV te besturen. Nu Arnhem niet de standplaats was, noch het exploitatiecentrum van Connexxion Tours, dient naar het oordeel van de kantonrechter de reistijd van de woonplaats naar Arnhem als werktijd te worden aangemerkt, één en ander conform het Skills-arrest. De chauffeur heeft aldus recht op zijn reistijdvergoeding.

Reistijdvergoeding naast reiskostenvergoeding?

Door Connexxion werd nog aangevoerd dat de chauffeur reeds een reiskostenvergoeding had ontvangen, maar de kantonrechter oordeelde dat het verkrijgen van een reiskostenvergoeding het eveneens recht hebben op een reistijdvergoeding niet uit sluit.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence