2 min lezen

30%-ruling voor expats in Nederland

NL

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten van dat verblijf buiten het land van herkomst, de zogenoemde extraterritoriale kosten. Werkgevers kunnen in dit kader kiezen voor het toepassen van de 30%-regeling. Dit houdt in dat de werkgever onder bepaalde voorwaarden de werknemer 30% van het brutoloon belastingvrij kan vergoeden. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de voorwaarden van deze regeling toe.

 

Voorwaarden voor de 30%-regeling

Om van de 30%-regeling gebruik te kunnen maken, geldt onder meer de voorwaarde dat een werknemer moet beschikken over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is (deskundigheidsvereiste). Dit kan blijken uit het niveau van opleiding, mate van ervaring of de hoogte van het salaris.

Werknemer moet “ingekomen werknemer” zijn

Een werknemer dient daarnaast te voldoen aan de definitie van een zogenoemde ingekomen werknemer. Hiervoor is onder meer vereist dat hij meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond in minimaal 16 van de 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling in Nederland. De arbeid hoeft niet per definitie in Nederland te worden uitgevoerd. Het gaat erom dat het inkomen belastbaar is in Nederland op basis van Nederlandse belastingwetgeving of een belastingverdrag.

Gezamenlijk verzoek; maximaal 8 jaar

Een verzoek bij de Belastingdienst om voor de 30% regeling in aanmerking te komen, wordt gezamenlijk door een werkgever en een werknemer gedaan. In beginsel mag een werkgever een buitenlandse werknemer die onder de 30%-regeling valt maximaal acht jaar een belastingvrije vergoeding geven voor de extra kosten die hij maakt voor zijn verblijf in Nederland. Binnen deze periode van acht jaar mag de werknemer van baan veranderen zonder dat de 30%-regeling vervalt. Voorwaarde hierbij is dat hij wel binnen drie maanden een nieuwe baan vindt waar hij ook weer in aanmerking komt voor de 30%-regeling (de zgn. driemaandeneis). Dit is een harde eis.

Welk loon?

De 30%regeling mag worden toegepast op loon uit een tegenwoordige dienstbetrekking. Hieronder valt ook de vakantietoeslag, de dertiendemaanduitkering, gratificaties en tantièmes.

Ontslagvergoedingen en de 30-regeling

Kan de 30%-regeling ook worden toegepast op een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
? De Hoge Raad heeft deze vraag op 25 januari 2008 ontkennend beantwoord. Met een ontslagvergoeding zou immers geen sprake zijn van loon uit een huidige dienstbetrekking. In plaats daarvan zou een ontslagvergoeding haar oorzaak vinden in het voorheen verricht hebben van arbeid.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence