Terug
o

ontslagvergoeding

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
wegens veranderingen in de omstandigheden kan rechter aan de werknemer een ontslagvergoeding toekennen. Deze bevoegdheid is discretionair. De ontbindingsvergoeding wordt ook wel gouden handdruk. De hoogte van de vergoeding wordt meestal berekend aan de hand van de kantonrechtersformule De formule gebruikt door de kantonrechter bij bepaling van de hoogte van een ontslagvergoeding.
» Meer over kantonrechtersformule
kantonrechtersformule
.

Indien de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
op grond van dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
is ontbonden, zal de werknemer via een aparte procedure een schadevergoeding moeten vorderen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op