Terug
k

kantonrechtersformule

Wanneer een kantonrechter besluit dat een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
moet worden ontbonden, oordeelt hij ook of de werknemer op grond van het arbeidsrecht recht heeft op een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
(ook wel gouden handdruk genoemd) en zo ja, wat de hoogte van de ontslagvergoeding is.

Om ervoor te zorgen dat er meer lijn komt in de wijze waarop kantonrechters de hoogte van de ontslagvergoeding bepalen, heeft De Kring van Kantonrechters de zogenaamde kantonrechtersformule ontwikkeld. Volgens de kantonrechtersformule wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald aan de hand van de rekensom A x B x C, waarbij A staat voor het aantal gewogen dienstjaren, B voor het bruto maandsalaris en C voor de correctiefactor.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op