Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag van directeur zonder gouden handdruk volgens rechter onredelijk

Een directeur van een sportbond wordt door zijn werkgever ontslagen op grond van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Bescherm uw bedrijf met concurrentiebeding en geheimhouding!

In een recent hoger beroep eist werkgever Booking dat een ex-werknemer niet bij ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontbinden arbeidscontract tijdens zwangerschap: mag dat?

In het arbeidsrecht geldt dat een werkgever het dienstverband van een werkneemster ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kort geding V&D: rechter moet belangenafweging maken

V&D heeft aangekondigd de lonen van het personeel te willen verlagen wegens ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De Rechtspraak publiceert het vonnis tegen ontslagen journalist Trouw

De Rechtspraak heeft het vonnis tegen journalist Perdiep Ramesar, die eind vorig ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Veranderingen arbeidsrecht 2015

Op 1 januari is het eerste gedeelte van de aanpassingen uit de Wet werk en zekerheid ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor inkomensderving wegens ziekte werknemer

Een werkgever heeft de plicht zich te gedragen als een goed werkgever. Dit houdt ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Omzeilen ketenregeling aan banden gelegd

De wet stelt echter grenzen aan de lengte en het aantal van opvolgende arbeidsovereenkomsten ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Onrechtmatige concurrentie door oud-bestuurder toelaatbaar?

De ex-bestuurder van een onderneming wordt in een door zijn voormalige werkgever ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkneemster weigert ander werk: recht op loon?

Mag een werkgever eenzijdig de functie van een werknemer wijzigen? En heeft de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslaan van payroller wordt moeilijker

Op basis van de huidige ontslagregeling, is het vrij gemakkelijk om payrollers ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Concurrentiebeding schorsen bij ontbreken belang werkgever?

Als een werknemer na vertrek bij zijn werkgever aan de slag wil bij een ander ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wet Werk en Zekerheid: bent u er klaar voor, werkgevers ?

Op 1 januari 2015 treedt de eerste fase van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer raakt vinger kwijt. Is werkgever aansprakelijk voor geleden schade?

Een werknemer klimt na afloop van werk over het hek op het bedrijfsterrein van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beroepsziekte en aansprakelijkheid werkgever: hoe zit het?

In een recent arbeidsgeschil stelde een werknemer zijn werkgever aansprakelijk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Aldi moet directeur € 900.000 ontslagvergoeding betalen

Een “plompverloren ontslag zonder enige gegronde kritiek” van een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Rechter: afwijzing zomerrooster van KLM onredelijk

De Ondernemingsraad (OR) van een bedrijf heeft inspraak bij bepaalde besluiten ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Arbeidsrecht

Ober bedreigt werkgever en wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

Een ober in een Arubaans restaurant is op staande voet ontslagen nadat hij binnen ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Uitleg geografisch gebied concurrentiebeding: straal of diameter?

In een recente uitspraak stond de vraag centraal of een werkneemster van Parfumerie ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Leidt aanvaarding van eerder verworpen aanbod tot overeenkomst?

Tijdens de onderhandelingen over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief