Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beëindiging arbeidscontract via vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kort geding: werkneemster stelt bizarre eisen aan re-integratie

Een werkgever dient zich in te spannen om een arbeidsongeschikte werknemer te ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer weigert ander werk te verrichten: mag dat?

Een werknemer wordt geacht het werk te verrichten waarvoor hij is aangenomen. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag van directeur zonder gouden handdruk volgens rechter onredelijk

Een directeur van een sportbond wordt door zijn werkgever ontslagen op grond van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Bescherm uw bedrijf met concurrentiebeding en geheimhouding!

In een recent hoger beroep eist werkgever Booking dat een ex-werknemer niet bij ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontbinden arbeidscontract tijdens zwangerschap: mag dat?

In het arbeidsrecht geldt dat een werkgever het dienstverband van een werkneemster ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Kort geding V&D: rechter moet belangenafweging maken

V&D heeft aangekondigd de lonen van het personeel te willen verlagen wegens ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De Rechtspraak publiceert het vonnis tegen ontslagen journalist Trouw

De Rechtspraak heeft het vonnis tegen journalist Perdiep Ramesar, die eind vorig ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Veranderingen arbeidsrecht 2015

Op 1 januari is het eerste gedeelte van de aanpassingen uit de Wet werk en zekerheid ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor inkomensderving wegens ziekte werknemer

Een werkgever heeft de plicht zich te gedragen als een goed werkgever. Dit houdt ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Omzeilen ketenregeling aan banden gelegd

De wet stelt echter grenzen aan de lengte en het aantal van opvolgende arbeidsovereenkomsten ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Onrechtmatige concurrentie door oud-bestuurder toelaatbaar?

De ex-bestuurder van een onderneming wordt in een door zijn voormalige werkgever ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkneemster weigert ander werk: recht op loon?

Mag een werkgever eenzijdig de functie van een werknemer wijzigen? En heeft de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslaan van payroller wordt moeilijker

Op basis van de huidige ontslagregeling, is het vrij gemakkelijk om payrollers ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Concurrentiebeding schorsen bij ontbreken belang werkgever?

Als een werknemer na vertrek bij zijn werkgever aan de slag wil bij een ander ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wet Werk en Zekerheid: bent u er klaar voor, werkgevers ?

Op 1 januari 2015 treedt de eerste fase van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer raakt vinger kwijt. Is werkgever aansprakelijk voor geleden schade?

Een werknemer klimt na afloop van werk over het hek op het bedrijfsterrein van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beroepsziekte en aansprakelijkheid werkgever: hoe zit het?

In een recent arbeidsgeschil stelde een werknemer zijn werkgever aansprakelijk ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Aldi moet directeur € 900.000 ontslagvergoeding betalen

Een “plompverloren ontslag zonder enige gegronde kritiek” van een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Rechter: afwijzing zomerrooster van KLM onredelijk

De Ondernemingsraad (OR) van een bedrijf heeft inspraak bij bepaalde besluiten ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief