Kort geding V&D: rechter moet belangenafweging maken

V&D heeft aangekondigd de lonen van het personeel te willen verlagen wegens haar huidige financiële situatie. De bonden hebben namens het personeel een kort geding aanhangig gemaakt om deze loonsverlaging tegen te houden. De uitspraak in het kort geding wordt vanmiddag verwacht. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit dat de kans klein is dat de V&D geheel in het gelijk gesteld gaat worden.

“Zwaarwichtige reden” nodig voor verlaging salaris

Vaak is in een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
een beding opgenomen dat bepaalt dat de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig mag wijzigen. Als een dergelijk beding in de arbeidsovereenkomst van het personeel van V&D is opgenomen, zal de werkgever volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad nog steeds een “zwaarwichtige reden” moeten hebben om gebruik te maken van dit beding. Als er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomsten is opgenomen hoeven de werknemers niet een voorstel tot salarisverlaging te accepteren.

Kan V&D gewenste kostenverlaging hard maken?

De rechter zal de belangen van V&D bij het doorvoeren van de gewenste loonsverlaging moeten afwegen tegen de belangen van de werknemers bij instandhouding van de huidige salarissen. In zijn belangenafweging zal de rechter de vraag moeten meenemen of er nu nog steeds sprake is van een financiële noodzaak om de lonen structureel te verlagen. Gelet op het feit dat de V&D heeft aangegeven dat na de met verhuurders bereikte akkoorden die hebben geleid tot een kostenverlaging en na de toegezegde investering van de eigenaren van een bedrag van ongeveer 130 miljoen, is het nog maar de vraag of V&D tijdens het kort geding heeft kunnen hardmaken dat de gewenste kostenverlaging nog steeds noodzakelijk is.

Advocaat Amsterdam bij arbeidsvoorwaarden

Ik verwacht niet dat de rechter geheel akkoord gaat met de wensen van de V&D. Maar gelet op het feit dat de bonden hebben aangegeven dat zij zich wel zouden kunnen vinden in loonsverlaging van een paar procent (onder bepaalde voorwaarden), is er wel een kans dat de rechter V&D een beperkte salarisverlaging zal toestaan.

More in Arbeidsrecht
AMS Advocaten Amsterdam en Naarden
De Rechtspraak publiceert het vonnis tegen ontslagen journalist Trouw

De Rechtspraak heeft het vonnis tegen journalist Perdiep Ramesar, die eind vorig jaar door dagblad Trouw werd ontslagen omdat hij...

Close