3 min lezen

Werkgever aansprakelijk voor inkomensderving wegens ziekte werknemer

NL

Een werkgever heeft de plicht zich te gedragen als een goed werkgever. Dit houdt in dat bij besluiten zoals ontslag of degradatie van een werknemer, de werkgever een zorgvuldige afweging dient te maken. Onzorgvuldig genomen personeelsbeslissingen kunnen leiden tot materiële en immateriële schade Ander nadeel dan vermogensschade.
» Meer over immateriële schade
immateriële schade
waarvoor een werkgever aansprakelijk kan worden gehouden. Dit bleek uit een recente uitspraak van de kantonrechter. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.

 

Degradatie werknemer wegens vermeende diefstal

De aanleiding voor de procedure was als volgt. In 2008 is werkgever slachtoffer geworden van grootschalige diefstal. Hiervoor hield hij werknemer in eerste instantie (indirect) verantwoordelijk. Werknemer, die al 10 jaar als chef werkzaam was, werd intern overgeplaatst en ingezet bij het schoonmaken van inkomende goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
. Na deze aanmerkelijk degradatie heeft werknemer zich ziek gemeld. Bij werknemer werden ernstige psychische klachten vastgesteld. Tijdens een telefoongesprek met werkgever zou werknemer dreigende taal hebben gebruikt waarna hij direct op staande voet is ontslagen. Hierna verergerde de klachten bij werknemer hevig.

“Beslissingen werkgever niet zorgvuldig genomen”

In een procedure naar aanleiding van het ontslag heeft de rechtbank geoordeeld dat het besluit van werkgever tot degradatie van werknemer onzorgvuldig tot stand was gekomen. Van de beschuldigingen tot diefstal bleek niets te kloppen en de daadwerkelijke dief was ondertussen ook bekend bij werkgever. Voorst werd vastgesteld dat werkgever zich in de periode na de ziekmelding niet als goed werkgever heeft gedragen. Hij had zich onvoldoende ingespannen voor de re-integratie. Tot slot was er onvoldoende reden voor het ontslag op staande voet. Zo oordeelde de rechtbank dat de taal van werknemer niet bedreigend was en had werkgever rekening moeten houden met de instabiele psychische toestand waarin werknemer zich toen bevond. Werkgever werd veroordeeld het loon door te betalen.

Schadeclaim wegens inkomstenderving door ziekte

Werknemer liet het niet bij deze loondoorbetaling zitten. Hij zat ondertussen ziek thuis met een WIA-uitkering en leed inkomensderving. Hij vorderde schadevergoeding van werkgever. De kantonrechter overweegt dat werkgever aansprakelijk is gezien de vaststelling in rechte dat hij tekortgeschoten is in zijn verplichting zich als goed werkgever te gedragen. Echter, voor vergoeding komt slechts in aanmerking de schade die in causaal verband staat met dit tekortschieten. De kantonrechter is van oordeel dat de ontwikkeling van psychische klachten als gevolg van de degradatie in dit geval niet direct voor de hand lag. Althans niet in de mate waarin zich dat bij werknemer heeft voorgedaan. De intensivering van die klachten na een onterecht ontslag op staande voet wordt werkgever juist weer strenger aangerekend. Toen was werkgever al bekend met de psychische staat van werknemer. De psychische klachten (en dus de aan de arbeidsongeschiktheid gerelateerde inkomensderving) kan werkgever gedeeltelijk worden aangerekend. De gevorderde schade zal deels worden toegewezen.

Arbeidsrecht advocaat bij advies ontslag op staande voet

Een werkgever kan onder stressvolle omstandigheden weleens incorrecte beslissingen nemen. Ter bescherming van de zwakkere positie van de werknemer, rust daarom op de werkgever de plicht zorgvuldig te werk te gaan. Schending van deze zorgplicht kan tot schadeclaims leiden. Wij adviseren daarom om belangrijke personeelbesluiten aangaande degradatie, disciplinaire maatregelen of ontslag altijd voor te leggen aan een arbeidsrecht advocaat. Zo voorkom je impulsieve acties en creëer je ook de gelegenheid om een beslissing vooraf objectief op zorgvuldigheid te laten toetsten. Neem voor meer informatie contact met onze sectie arbeidrecht op.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence