Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Vertrouwelijke informatie doorsturen aan privé-e-mailadres als ‘souvenir’ is ernstig verwijtbaar

Geregeld stellen werkgevers de vraag of zij een werknemer op staande voet kunnen ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Onbereikbaar zieke werknemer handelt ernstig verwijtbaar en arbeidsovereenkomst eindigt per direct

In principe geldt er gedurende een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand geen dringende reden voor ontslag, maar leidt wel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

De door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen zijn niet allemaal duidelijk, ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Statutair bestuurder heeft – ondanks rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk ontslag – toch recht op billijke vergoeding

Op het moment dat er met een statutair bestuurder van een vennootschap een arbeidsovereenkomst ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Indeling in functiegroep is een arbeidsvoorwaarde die niet zomaar eenzijdig kan worden gewijzigd

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) regelt voornamelijk of uitsluitend de ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

De klachtplicht geldt niet wanneer de werkgever (of werknemer) in zijn geheel niet heeft gepresteerd

In een arbeidsovereenkomst staan allerlei rechten en verplichtingen voor de werkgever ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Thuisblijven door coronamaatregelen reden voor ontslag op staande voet?

In deze bizarre tijd komt steeds vaker de vraag op of werknemers thuis mogen blijven ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Berusting in ontslag op staande voet leidt niet tot verval aanspraak op schadevergoeding

Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen, dan kan de werknemer – als ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Beroep op rechtsvermoeden van arbeidsomvang leidt tot geslaagde loonvordering

De rechtspositie van flexwerkers die werkzaam zijn op basis van een oproepovereenkomst ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

In strijd handelen met de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte levert ernstig verwijtbaar handelen op

Er zijn verschillende wetten die ongelijke behandeling van werknemers verbieden. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werknemer ontvangt structureel geen salaris en neemt zélf ontslag op staande voet

In het merendeel van de ontslag op staande voet zaken gaat het om de situatie ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Docent die massageles geeft zonder didactisch doel handelt ernstig verwijtbaar

Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag recht op de wettelijke ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

De vervaltermijn in het arbeidsrecht is keihard

In het arbeidsrecht gelden er verschillende (procesrechtelijke) termijnen. Het ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

De eerste ontslagcocktail is een feit

Bij de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een nieuwe ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Vormt een bonus een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden?

Voor iedere werknemer is duidelijk dat de functie, de arbeidsduur, het uurloon, ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Schorsing concurrentiebeding: geen aantasting van bedrijfsdebiet bij overstap naar concurrent

De kantonrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant deed onlangs een interessante ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Is het verstrekken van een overzicht van relaties bij uitdiensttreding voldoende voor overeenkomen van relatiebeding?

Een relatiebeding is een variant op het concurrentiebeding. Een relatiebeding ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Mag een werkgever een ziekmelding van een werknemer weigeren?

Het komt geregeld voor dat werkgevers twijfelen aan een ziekmelding van een werknemer. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werknemer fraudeert en dient bijna twee miljoen schade te vergoeden aan werkgever

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gewezen over een werknemer ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Een verbetertraject aanbieden is niet zomaar een formaliteit

Een werknemer kan niet zomaar ontslagen worden als een werkgever meent dat hij ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief