Categorie: Bouwrecht

Bouwfout? Klaag en stuit op tijd!

Bouwfout? Klaag en stuit op tijd!

Als de opdrachtgever van een aannemer gebreken constateert aan het opgeleverde werk, dan moet die opdrachtgever op tijd bij de aannemer klagen. Een ander aandachtspunt is dat vanaf het moment dat er wordt geklaagd een verjaringstermijn gaat lopen. Die verjaringstermijn is korter dan de gebruikelijke vijf jaar: hij bedraagt slechts twee jaar. Als de verjaring dan niet wordt gestuit, vist de opdrachtgever achter het net. Advocaat bouwrecht Robert van Ewijk bespreekt aan de hand van een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw hoe dat zit.Lees verder over: Bouwfout? Klaag en stuit op tijd!

Faillissement aannemer: moet opdrachtgever eindafrekening betalen?

Door Marco Guit in Bouwrecht op

Faillissement aannemer: moet opdrachtgever eindafrekening betalen?

Als een aannemer failliet gaat en het werk is nog niet af, dan zit de opdrachtgever met de gebakken peren. Hij kan het werk laten afmaken door een derde maar meestal zijn hier extra kosten aan verbonden. Soms komt de curator zelfs nog met een eindafrekening. Gelukkig wordt een opdrachtgever in dergelijke gevallen goed beschermd door de wet. Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreekt een zaak waarin een curator van een failliete aannemer in een procedure met een opdrachtgever was verwikkeld.Lees verder over: Faillissement aannemer: moet opdrachtgever eindafrekening betalen?

Vervangende schadevergoeding wegens verzuim van herstel: hoe zit het?

Door Marco Guit in Bouwrecht op

Vervangende schadevergoeding wegens verzuim van herstel: hoe zit het?

Bij een verbouwing van een woning gaat nog weleens iets mis. Een gebrek zit in een klein hoekje. In principe moet de aannemer dan eerst de kans krijgen om het gebrek te herstellen. Maakt hij echter geen gebruik van deze mogelijkheid, dan kan de opdrachtgever het werk door een ander laten herstellen en een vervangende schadevergoeding vorderen. Een recent bouwgeschil illustreert welke financiële consequenties dit heeft. Advocaat bouwrecht Marco Guit licht de zaak toe.Lees verder over: Vervangende schadevergoeding wegens verzuim van herstel: hoe zit het?

Modelovereenkomst Bouw & Infra voor zzp’ers in de bouw wordt breed gesteund

Modelovereenkomst Bouw & Infra voor zzp’ers in de bouw wordt breed gesteund

Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers, NVB, FNV en CNV Vakmensen) hebben samen met zelfstandigen die bij hen zijn aangesloten, een modelovereenkomst opgesteld voor de bijna 120.000 zzp’ers in de bouw. De Belastingdienst heeft deze modelovereenkomst beoordeeld en goedgekeurd. Advocaat bouwrecht Mariëlle de Wild licht de “modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel in de Bouw & Infra” (de modelovereenkomst) toe.Lees verder over: Modelovereenkomst Bouw & Infra voor zzp’ers in de bouw wordt breed gesteund

Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

Door Marco Guit in Bouwrecht op

Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

In veel bouwcontracten is een arbitrageclausule opgenomen. Geschillen tussen aannemer en opdrachtgever moeten dan voorgelegd worden aan de Raad van Arbitrage voor de bouw en niet aan een gewone rechter. De arbitrageprocedure is in grote lijnen gelijk aan een gewone procedure, maar er is een belangrijk verschil. Arbiters benaderen een geschil vaak pragmatisch (zonder evenwel afbreuk te doen aan de juridische aspecten van het geschil). Advocaat bouwrecht Marco Guit legt aan de hand van een recente zaak uit hoe een eenvoudige bouwgeschil bij de arbitrageraad in zijn werk gaat.Lees verder over: Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

Onderaannemer in verzuim? Eerst in gebreke stellen!

Door Marco Guit in Bouwrecht op

Onderaannemer in verzuim? Eerst in gebreke stellen!

Als een hoofdaannemer schade heeft geleden doordat zijn onderaannemer te traag heeft gewerkt, dan is het logisch dat de hoofdaannemer zijn schade mag verrekenen met de factuur van de onderaannemer. Echter, de onderaannemer is in principe pas schadeplichtig voor gebreken als de onderaannemer in verzuim is. Wanneer verkeert een onderaannemer in verzuim? Advocaat bouwrecht Marco Guit licht de aansprakelijkheid van de onderaannemer toe aan de hand van een recente bouwuitspraak.Lees verder over: Onderaannemer in verzuim? Eerst in gebreke stellen!

Eiswijziging in hoger beroep bij niet verschenen wederpartij

Door Marco Guit in Bouwrecht op

Eiswijziging in hoger beroep bij niet verschenen wederpartij

In deze zaak krijgen buren onenigheid over een geplaatste dakopbouw. De opbouw zou schade veroorzaken aan de woning van de buren. Zij vorderen schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. In hoger beroep vorderen zij tevens verwijdering van de gehele opbouw. Is dit toegestaan nu de wederpartij niet ter zitting is verschenen? Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreekt het arrest van het hof.Lees verder over: Eiswijziging in hoger beroep bij niet verschenen wederpartij

Toepassing Haviltex-criterium bij geschil over koopovereenkomst

Door Marco Guit in Bouwrecht op

Toepassing Haviltex-criterium bij geschil over koopovereenkomst

In deze zaak wordt bij de verkoop van een winkelpand afgesproken dat er géén omzetbelasting (btw) verschuldigd is. Nadat de Belastingdienst constateert dat er sprake is van een belastbare levering, ontstaat onenigheid over de uitleg van deze afspraak. Heeft de koper nu wel of geen recht op een btw-factuur? Advocaat koop- en aannemingsrecht Marco Guit bespreekt het vonnis van de rechtbank.Lees verder over: Toepassing Haviltex-criterium bij geschil over koopovereenkomst

Volg ons op social media
Ontvang onze nieuwsbrief
Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • * = verplicht veld
  • Categorieën