Blog

Accenture
Met
AMS kom
je verder
Zoek of een blog
Rosa Ruimschotel
Bouwrecht

Uitbreiding geschillenbeslechting Raad van Arbitrage door introductie nieuwe Fast Track procedures

In de bouw worden geschillen regelmatig aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen ...

Lees verder
Rosa Ruimschotel
Bouwrecht

Rechtbank: Coronapandemie omstandigheid voor matiging boete bouwtijdoverschrijding

Veel bouwprojecten liepen tijdens de coronapandemie vertraging op. De juridische ...

Lees verder
Rosa Ruimschotel
Bouwrecht

Fouten in de bouw? Geef aannemer kans om gebreken te herstellen!

In een recente zaak bij de kantonrechter staat de vraag centraal of de aannemer, ...

Lees verder
Rosa Ruimschotel
Bouwrecht

Aanspraak op gebrek onder garantie kan verjaren tijdens garantieperiode

Een voorkomende misvatting is dat gebreken die onder een garantieregeling vallen, ...

Lees verder
Marco Guit

Instorting varkensstal: aannemer aansprakelijk of eigen schuld opdrachtgever?

Als tijdens bouwwerkzaamheden schade ontstaat aan het bouwwerk, is meestal de ...

Lees verder
Denise Janssen
Bouwrecht

Aannemer zet opdrachtgever onder druk met opschorting: misbruik van omstandigheden?

Het komt geregeld voor dat een aannemer een extra betaling probeert af te dwingen ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Geen vorderingsrecht ter zake van gebrek bij te laat klagen

In incassogeschillen tussen aannemers en onderaannemers worden regelmatig vorderingen ...

Lees verder
Denise Janssen
Bouwrecht

De onderbouwing van onwerkbare dagen bij een overschrijding van de bouwtermijn

In een aannemingsovereenkomst is regelmatig bepaald binnen welke termijn de aannemer ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer aansprakelijk voor oncomfortabele temperatuur in woning?

Na oplevering van een woning blijft de aannemer aansprakelijk als zich verborgen ...

Lees verder
Denise Janssen
Bouwrecht

De waarschuwingsplicht van de aannemer: wanneer bestaat die en hoe voldoe je eraan?

De wet bepaalt dat de aannemer de opdrachtgever moet behoeden voor onjuistheden ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de bouw?

Sinds begin maart is Nederland, net als grote delen van de rest van de wereld, ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Geschil met opdrachtgever: vaste aanneemsom of prijs op basis van nacalculatie?

Een aannemer kan zijn werkzaamheden op twee manieren in rekening brengen bij de ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Impasse in bouwgeschil: was opdrachtgever of aannemer het eerst in verzuim?

In een recente bouwzaak stonden de aannemer en opdrachtgever lijnrecht tegenover ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Voorkom onduidelijkheid bij oplevering!

In het bouwrecht markeert de oplevering van een werk een belangrijk moment. Vanaf ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Schade door verwijdering asbest: aannemer aansprakelijk?

Bij het verwijderen van asbest ontstaat schade aan de woning van de opdrachtgever. ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Vordering aannemer moet inzichtelijk en gespecificeerd zijn!

De meeste geschillen tussen aannemer en opdrachtgever gaan over de facturatie. ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Opleveringsgebreken of schade? Denk aan de klachtplicht!

Na een verbouwing ontstaat onenigheid over het betalen van de facturen. De opdrachtgever ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Retentierecht terecht ingeroepen door aannemer? 

Als een opdrachtnemer in de clinch ligt met zijn opdrachtgever over de betaling ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Bouwfout? Klaag en stuit op tijd!

Als de opdrachtgever van een aannemer gebreken constateert aan het opgeleverde ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Faillissement aannemer: moet opdrachtgever eindafrekening betalen?

Als een aannemer failliet gaat en het werk is nog niet af, dan zit de opdrachtgever ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief