AMS Advocaten
Bouwrecht

Waarschuwingsplicht van onderaannemer bij verzakking woning?

Dat een aannemer een plicht heeft om een niet-deskundige opdrachtgever te waarschuwen ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer zonder ingebrekestelling in verzuim

Bij onenigheid over de oplevering kan de opdrachtgever van een aannemer (los van ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Faillissement en hoofdelijkheid in bouwrecht: AMS legt uit!

Bouwprojecten kunnen lange tijd duren. Soms wel jaren. Het komt dan ook regelmatig ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Vervaltermijn bij verborgen gebreken: zo zit het!

De Raad voor Arbitrage heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Meer materiaal nodig: kosten voor aannemer?

Het komt zeer regelmatig voor dat een aannemer er gedurende het werk achter komt ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Verjaring bij gebreken in de oplevering: zo zit het!

Als een aannemer zijn werk niet goed doet en er sprake is van een gebrek in het ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Hoofdaannemer niet altijd aansprakelijk voor fout onderaannemer!

In het bouwrecht geldt de regel dat een aannemer jegens zijn opdrachtgever aansprakelijk ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Opschorting en schadevergoeding bij gebrek door aannemer

Als een partij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Vernietiging van een arbitraal vonnis: AMS legt uit!

Een Chileense onderneming werd door een arbiter uit Den Haag veroordeeld om $ ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Bouwbegeleider geeft opdracht meerwerk: opdrachtgever gebonden?

Bij bouwprojecten van enige omvang komt meerwerk regelmatig voor. Dit meerwerk ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Kansschade bij niet-doorgaan aannemingsovereenkomst: zo zit het!

In een recente bouwzaak kwam de vraag aan de orde of een aannemer ervan uit mocht ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Gebruik kengetallen bij begroting bouwwerk: hoe zit het?

In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw komt de vraag ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eigenrichting eigenaar bij doorbreking retentierecht: onrechtmatige daad?

Een aannemer heeft een bijzonder recht in hand bij niet-betaling door een opdrachtgever. ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eigenaar geen partij bij aannemingsopdracht, maar moet retentierecht dulden?

Een aannemer kan onder voorwaarden een beroep doen op zijn retentierecht als de ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Ontbinden wegens wanprestatie nog voor oplevering werk: het mag soms!

Als een schuldenaar wanprestatie pleegt, dan heeft de wederpartij de bevoegdheid ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Architect maakt fout in ontwerp: aannemer aansprakelijk?

Na een renovatie van een woning blijkt de verdiepingsvloer door te buigen en te ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Scheurvorming in woning: gebrekkig product of uitvoeringsfout?

In een recente uitspraak van de Raad van Arbitrage stonden de hoofdaannemer en ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Klachten over schade na oplevering? Aannemer niet meer aansprakelijk!

Een kernachtige uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden over gebreken aan schilderwerk. ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer opgelet: check financiële positie opdrachtgever vóór verlaten bouwplaats

Een aannemer heeft een fundering aangelegd voor de bouw van een woning. Na de ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer aansprakelijk voor gebrek verkocht huis

Een interessante uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de gebrekenregeling ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief