2 min lezen

Architect maakt fout in ontwerp: aannemer aansprakelijk?

NL

Na een renovatie van een woning blijkt de verdiepingsvloer door te buigen en te trillen. Al snel wordt duidelijk dat de architect van een verkeerde maatvoering is uitgegaan in het ontwerp. De aannemer had tijdens de bouw niets in de gaten. Wie is er aansprakelijk voor de schade? Had de aannemer een waarschuwingsplicht? Advocaat bouwrecht Marco Guit bespreekt een recente uitspraak van de Raad van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
Arbitrage
voor de Bouw.

 

Bouwcontract tussen aannemer en opdrachtgever

In dit aannemersgeschil gaat het om een gebrek aan de gerenoveerde verdiepingsvloer. De architect van opdrachtgevers ging er bij het ontwerp van uit dat alle balklagen van de betreffende vloer een maat van 80 X 180 mm hadden. Maar er bleken ook balken te zijn met een maat van 70 X 170 mm. Dit was de architect niet bekend en hij had dan ook geen rekening gehouden met deze afwijkende balkmaten. De door de aannemer nieuwe geplaatste vloer sloot op sommige punten dus niet aan op de balklaag. Dit leidde ertoe dat de vloer trilde als er overheen gelopen werd en dat deze trillingen zelfs zichtbaar waren aan het plafond van de verdieping eronder. Ook was er door de trillingen overal flinke scheurvorming ontstaan.

Arbitragebeding: Raad van Arbitrage exclusief bevoegd

Vanwege dit gebrek weigeren de opdrachtgevers vervolgens de laatste facturen van de aannemer te betalen. Zij stellen dat de aannemer aansprakelijk is voor de schade. Volgens hen betreft het gebrek aan de vloer een fout in de uitvoering. De aannemer verwijst naar het ontwerp van de architect en stelt dat niet hij maar de architect aansprakelijk is. In een door de bouwrecht advocaat van de aannemer gestarte arbitrageprocedure vordert de aannemer betaling van de facturen. In reconventie vorderen de opdrachtgevers de kosten van herstel van de vloer en overige schade.

Schending waarschuwingsplicht leidt tot aansprakelijkheid

De arbiters stellen voorop dat het hier niet gaat om een uitvoeringsfout maar om een ontwerpfout. Echter, de aannemer is toch voor het herstel van dit gebrek aansprakelijk omdat hij opdrachtgevers niet heeft gewaarschuwd dat het ontwerp van een onjuiste maatvoering uitging. De aannemer had (tijdens het werk) moeten zien dat de balken niet allemaal dezelfde afmeting hadden en dat de vloer daardoor niet goed zou aansluiten. De arbiters verrekenen de vorderingen van opdrachtgevers en aannemers over en weer met elkaar.

Advocaat bouwrecht bij aannemingsovereenkomst

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bepalen van de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
, voor de aan zijn zijde gemaakte ontwerpkeuzes, voor de door of namens hem gegeven uitvoeringsvoorschriften en voor de kwaliteit en geschiktheid van de van hem afkomstige zaken. Op de aannemer rust echter een wettelijke plicht om de opdrachtgever te behoeden voor fouten op diens terrein van verantwoordelijkheden. Dit kunnen onjuistheden in de opdracht, ongeschiktheid van door de opdrachtgever voorgeschreven materiaal of fouten in de door de opdrachtgever verstrekte plannen betreffen. Deze waarschuwingsplicht is neergelegd in artikel 7:754 Burgerlijk Wetboek (BW). Bij schending van de waarschuwingsplicht kan de aannemer aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence