3 min lezen

Meer materiaal nodig: kosten voor aannemer?

NL

Het komt zeer regelmatig voor dat een aannemer er gedurende het werk achter komt dat er meer materialen nodig zijn bij de bouw dan in het bestek zijn beschreven. Vaak leidt dat tot conflicten tussen de aannemer en de opdrachtgever. Of de overschrijding van de gebruikte hoeveelheden voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van de vraag hoe de hoeveelheden in het bestek zijn beschreven. Advocaat bouwrecht Marco Guit legt uit.

Drie soorten hoeveelheden in aannemingsovereenkomsten

Op aannemingsovereenkomsten zijn vaak de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
» Meer over uAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden)
UAV
2012 en soms nog de UAV 1989 (hierna beide kortweg: UAV) van toepassing. In paragraaf 38 wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten ‘hoeveelheden’. Het gaat om ‘verrekenbare hoeveelheden’, ‘geschatte hoeveelheden’ en ‘hoeveelheden die niet als verrekenbare hoeveelheden of als geschatte hoeveelheden kunnen worden aangemerkt’. Het gaat dan bijvoorbeeld om in het bestek genoemde hoeveelheden voor beton, funderingspalen of isolatiemateriaal.

Verrekenbare hoeveelheden

In lid 1 worden de verrekenbare hoeveelheden beschreven. In het geval dat in het bestek wordt gesproken over verrekenbare hoeveelheden komen afwijkingen daarvan voor rekening van de opdrachtgever. De daadwerkelijk gebruikte hoeveelheden dienen afgerekend te worden tegen bedragen zoals ze bij de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
zijn vastgesteld. Dat geldt ongeacht de mate waarin wordt afgeweken van de in het bestek genoemde hoeveelheid. Wel kan er aanleiding zijn om de overeengekomen verrekenprijs te herzien, maar dan alleen wanneer er sprake is van een afwijking van 10% of meer, ongeacht of dat meer of minder is (paragraaf 39 lid 2 UAV).

Geschatte hoeveelheden

In lid 2 van paragraaf 38 worden de geschatte hoeveelheden beschreven. Wanneer in het bestek sprake is van geschatte hoeveelheden, komen afwijkingen daarvan in het beginsel voor rekening en risico van de aannemer. Dat is anders wanneer er sprake is van een afwijking van de geschatte hoeveelheid van 10% of meer. In dat geval dient de afwijking beschouwd te worden als meerwerk zoals bedoeld in paragraaf 35 UAV (zie lid 1 sub c). die uitzondering op het uitgangspunt geldt echter niet wanneer dat zou leiden tot een onbillijk resultaat.

Andere hoeveelheden

Ten slotte beschrijft lid 3 van paragraaf 38 de zogenoemde andere hoeveelheden. Andere hoeveelheden zijn hoeveelheden die niet aangemerkt kunnen worden als verrekenbare hoeveelheden (lid 1) of geschatte hoeveelheden (lid 2). Wanneer bij de uitvoering van het werk en op verzoek van de opdrachtgever van deze hoeveelheden wordt afgeweken dient dat onder omstandigheden aangemerkt te worden als een bestekwijziging. Als er sprake is van een bestekwijziging, moet wel worden verrekend. Hoe dat werkt staat in paragraaf 36 UAV.

Advocaat bouwrecht bij meerwerk

Het verdient daarom aanbeveling om steeds goed na te gaan over wat voor soort hoeveelheden wordt gesproken. Bij voorkeur gebeurt dat natuurlijk al in de fase waarin de aannemer op basis van het bestek een offerte uitbrengt. Als dat niet is gebeurd, of als er toch een conflict ontstaat, moet aan de hand van paragraaf 38 van de UAV worden bepaald of de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd is voor de afwijking van de hoeveelheden. Het is dan goed om te weten dat als niet bepaald kan worden of er sprake is van verrekenbare dan wel van geschatte hoeveelheden, er doorgaans sprake zal zijn van andere hoeveelheden. Dan is voor een vergoeding dus vereist dat de overschrijding is gedaan op verzoek van de opdrachtgever.

Marco Guit

Marco Guit

Marco adviseert en procedeert vooral op het gebied van insolventierecht en bouwrecht. Volg Marco ook op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence