Terug
U

UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden)

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV).

De UAV zijn algemene voorwaarden die veel worden gebruikt in de bouwwereld. In deze voorwaarden zijn zaken zoals de rechten en plichten van de aannemer en de opdrachtgever, verrekening Het tegen elkaar wegstrepen van schulden over en weer waardoor een verbintenis teniet gaat.
» Meer over verrekening
verrekening
van meer- en minderwerk Werkzaamheden die niet door de aannemer zijn uitgevoerd doch wel in de opdracht waren inbegrepen.
» Meer over minderwerk
minderwerk
en opzegging van de opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
geregeld. De regeling is uitgebreider dan de regeling omtrent aanneming in het Burgerlijk Wetboek.

In de UAV is tevens een arbitraal beding De overeenkomst tussen partijen om toekomstige geschillen aan arbitrage te onderwerpen in plaats van de gewone rechter.
» Meer over arbitraal beding
arbitraal beding
opgenomen dat de Raad van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
Arbitrage
voor de Bouw aanwijst als instantie om geschillen te beslechten. De huidige versie van de UAV is de UAV 2012. De vorige versie van de UAV (die nog wel geldig is voor eerder gesloten contracten) dateert uit 1989.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op