Terug
m

minderwerk

Minderwerk ziet op werkzaamheden die de aannemer in het kader van een aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
niet heeft uitgevoerd maar die wel waren opgedragen en deel uitmaken van de aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
.

Als er sprake is van minderwerk wordt dit meestal verrekend met meerwerk Verrichtingen van de aannemer aan een werk die buiten het overeengekomen werk vallen.
» Meer over meerwerk
meerwerk
bij oplevering. Ook kan de opdrachtgever ten aanzien van de niet uitgevoerde werkzaamheden de aannemingsovereenkomst gedeeltelijk ontbinden of opzeggen zodat de opdrachtgever niet de volledige aanneemsom (waarin vergoeding voor het niet uitgevoerde werk is inbegrepen) verschuldigd is.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op