Terug
a

aanneemsom

De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
.

De aanneemsom kan bestaan uit een vaste aanneemsom welke is bepaald in de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
, al dan niet aangevuld met stelposten Stelposten zijn in de aanneemsom begrepen geldbedragen ten laste waarvan voor bepaalde, in de overeenkomst aangegeven bestemmingen uitgaven kunnen worden gedaan.

Als er geen vaste aanneemsom is overeengekomen, noch een richtprijs, dan is de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de door de aannemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk gevraagde prijzen. meerwerk Verrichtingen van de aannemer aan een werk die buiten het overeengekomen werk vallen.
» Meer over meerwerk
Meerwerk
valt niet onder de aanneemsom.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op