Terug
a

aannemingsovereenkomst

De overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
tussen een aannemer en een opdrachtgever om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
.Het moet gaan om een werk van stoffelijke aard (het bouwen van een garage). Als het gaat om een niet-stoffelijk werk is er sprake van een overeenkomst van opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
.

De prijs die de opdrachtgever verschuldigd is wordt ook wel aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
genoemd. De aannemer is niet alleen verplicht het werk te realiseren maar ook op te leveren. De overeenkomst van aanneming is een bijzondere in de wet geregelde overeenkomst. De bijzondere regeling in het Burgerlijk Wetboek regelt onder meer kostenverhogende omstandigheden, de oplevering, meer werk en de waarschuwingsplicht van de aannemer.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op