Terug
m

meerwerk

Verrichtingen van de aannemer aan een werk die buiten het overeengekomen werk vallen is meerwerk.

De aannemer heeft voor het doen van deze (extra) verrichtingen recht op bijbetaling ten opzichte van de overeengekomen aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
. Om aanspraak op vergoeding van meerwerk te kunnen maken moet de aannemer de opdrachtgever tijdig hebben gewezen op de noodzaak tot prijsverhoging voor de door de opdrachtgever gewenste verandering. De plicht tot waarschuwing voor de prijsverhoging is niet aanwezig indien de opdrachtgever de noodzaak van prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen.

Het spiegelbeeld van meerwerk is minderwerk Werkzaamheden die niet door de aannemer zijn uitgevoerd doch wel in de opdracht waren inbegrepen.
» Meer over minderwerk
minderwerk
.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op