Terug
a

arbitraal beding

Een arbitraal beding ziet op de bepaling in een contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
, statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
of algemene voorwaarden waarin partijen overeenkomen toekomstige geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan te beslechten door middel van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrage
. Een arbitraal beding sluit de weg naar de gewone rechter uit.

Een arbitraal beding is een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
van arbitrage. Een andere overeenkomst van arbitrage ziet op het arbitraa compromis. Het verschil is dat bij een compromis partijen overeenkomen een reeds bestaand geschil aan arbitrage te onderwerpen. De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift. Als een arbitraal beding in algemene voorwaarden is opgenomen, gelden de regels voor toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op