Marco Guit
Bouwrecht

Retentierecht: feitelijke macht over de zaak vereist

Voor een geslaagd beroep op een retentierecht moet de zaak waarop het retentierecht ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Wel of geen opdracht gegeven tot meerwerk?

De opdrachtgever die betwistte dat hij opdracht had gegeven voor bepaald meerwerk, ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemingsovereenkomst: bouwplanning bindend?

Veel bouwgeschillen tussen aannemers en opdrachtgevers gaan over een vertraging ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Retentierecht is prijsgegeven nadat opdrachtgever zich weer de feitelijke macht verschaft

Een aannemer heeft een sterke troef als zijn opdrachtgever de rekening niet betaalt: ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Stilzwijgende instemming meerwerk door opdrachtgever?

Wie zwijgt, stemt toe. Dit bleek letterlijk het geval in een recente bouwzaak ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Algemene voorwaarden en arbitragebeding: hoe zit het?

Algemene voorwaarden moeten bij iedere nieuwe offerte tussen dezelfde partijen ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Verborgen gebreken na oplevering door aannemer

Na oplevering is een aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken tenzij het ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Heeft de aannemer een waarschuwingsplicht?

Klant is koning, zo luidt het gezegde. Maar als aannemer in de bouw ga je niet ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Risicoregeling van toepassing op meerwerk? Uitleg overeenkomst

Ook bij overeenkomsten die met grote zorgvuldigheid zijn opgesteld, met uitvoerige ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Klachtplicht: tijdig klagen bij gebrek

De rechtbank Dordrecht heeft zich onlangs uitgelaten over een interessante kwestie ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer kan aansprakelijk zijn jegens opdrachtgever van hoofdaannemer

Een onderaannemer heeft in beginsel alleen maar verplichtingen jegens de hoofdaannemer ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Bouwrecht

Overheidsaansprakelijkheid door onjuiste mededeling

Op 6 januari 2012 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen over de aansprakelijkheid ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief