Marco Guit
Bouwrecht

Retentierecht terecht ingeroepen door aannemer? 

Als een opdrachtnemer in de clinch ligt met zijn opdrachtgever over de betaling ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Bouwfout? Klaag en stuit op tijd!

Als de opdrachtgever van een aannemer gebreken constateert aan het opgeleverde ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Faillissement aannemer: moet opdrachtgever eindafrekening betalen?

Als een aannemer failliet gaat en het werk is nog niet af, dan zit de opdrachtgever ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Vervangende schadevergoeding wegens verzuim van herstel: hoe zit het?

Bij een verbouwing van een woning gaat nog weleens iets mis. Een gebrek zit in ...

Lees verder
Mariëlle de Wild
Bouwrecht

Modelovereenkomst Bouw & Infra voor zzp’ers in de bouw wordt breed gesteund

Cao-partijen Bouw & Infra (Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Bouwgeschil bij de arbitrageraad: een pragmatische procedure

In veel bouwcontracten is een arbitrageclausule opgenomen. Geschillen tussen aannemer ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer in verzuim? Eerst in gebreke stellen!

Als een hoofdaannemer schade heeft geleden doordat zijn onderaannemer te traag ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eiswijziging in hoger beroep bij niet verschenen wederpartij

In deze zaak krijgen buren onenigheid over een geplaatste dakopbouw. De opbouw ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer in vrijwaring aansprakelijk stellen voor gebrek

In een recent bouwgeschil wordt de hoofdaannemer door de opdrachtgever aansprakelijk ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Toepassing Haviltex-criterium bij geschil over koopovereenkomst

In deze zaak wordt bij de verkoop van een winkelpand afgesproken dat er géén omzetbelasting ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Mandelige muur ontbreekt op tekening: fout constructeur?

Een constructeur maakt constructietekeningen ten behoeve van funderingsherstel ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemer schort herstelwerkzaamheden op bij uitblijven betaling

In deze zaak ontstaat onenigheid tussen opdrachtgevers van de bouw van een huis ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Vonnis: Aannemer maakt inbreuk op auteursrecht architect

Het komt niet zelden voor dat lopende een bouwproject een aannemingsbedrijf failliet ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Boetebeding in aannemingsovereenkomst nietig?

Het is gebruikelijk om in bouwcontracten een boetebeding op te nemen voor het ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Non-conformiteit? AMS zet criteria onder elkaar!

Bij de koop van onroerend goed mag de koper ervan uit gaan dat het onroerend goed ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Opschortingsrecht bij wanprestatie aannemer niet onbeperkt!

Als een aannemer tekortschiet in zijn werk, dan mag de opdrachtgever in beginsel ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Schadevergoeding ondanks gemis aannemingsovereenkomst

In deze zaak is onenigheid ontstaan over de verbouwing van een villa op Ibiza. ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Onderaannemer of hoofdaannemer aansprakelijk voor gebrek? Zo zit het!

Bij een werk dat in aanneming tot stand komt, zijn er regelmatig meerdere aannemers ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Gebrek veroorzaakt door fout in ontwerp: wie is aansprakelijk?

Een opdrachtgever laat een werk bouwen door een aannemer. Na oplevering blijkt ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Causaal verband tussen schade fundering en heiwerk buurpand?

Een huiseigenaar geeft opdracht aan een aannemer om zijn fundering te herstellen. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief