Aannemer schort herstelwerkzaamheden op bij uitblijven betaling

In deze zaak ontstaat onenigheid tussen opdrachtgevers van de bouw van een huis en de aannemer. Opdrachtgevers willen de laatste betalingstermijn niet voldoen omdat er nog niet opgeleverd zou zijn, terwijl de aannemer wegens het uitblijven van deze betaling zijn herstelwerkzaamheden opschort. Advocaat bouwrecht Marco Guit licht deze arbitrale uitspraak toe.

 

 

Opdrachtgevers weigeren betaling aanneemsom

Opdrachtgevers laten een woning bouwen en betrekken deze eind oktober. Begin november zijn enkele gebreken genoteerd die in de weken daarna door de aannemer worden verholpen. Betaling van de laatste 10% van de aanneemsom De prijs die een opdrachtgever aan een aannemer verschuldigd is in het kader van een aannemingsovereenkomst.
» Meer over aanneemsom
aanneemsom
zou vóór de afgesproken oplevering (3 december) plaatsvinden. Opdrachtgevers betalen niet, omdat nog niet opgeleverd zou zijn. De aannemer staakt hierop de herstelwerkzaamheden. In de aannemingsovereenkomst is afgesproken dat de Raad van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
Arbitrage
de eventuele bouwgeschillen zal beslechten.

Raad: Opdrachtgevers te voorbarig met niet betalen

De opdrachtgevers zijn van mening dat de gebreken die zij in augustus al per e-mail aan de aannemer kenbaar hadden gemaakt, vóór de oplevering hersteld hadden moeten worden. De Raad constateert dat bovengenoemde e-mail is gestuurd tijdens de werkzaamheden en er nog geen sprake was van gereed melding voor oplevering. De e-mail geeft dus niet het recht om de betaling van de afgesproken 10% van de aanneemsom op te schorten, aangezien van een oplevering toen nog geen sprake was.

Opdrachtgevers in betalingsverzuim

De aannemer stelt dat in ieder geval op 17 december is opgeleverd. De Raad concludeert dat de opdrachtgevers op grond van de aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen.
» Meer over aannemingsovereenkomst
aannemingsovereenkomst
 de oplevering binnen 2 weken na de opleveringsdatum (3 december) moeten aanvaarden. De laatste termijn van de aanneemsom diende dus uiterlijk 16 december betaald te zijn. De genoemde opleveringsgebreken zijn eenvoudig en snel te verhelpen, en stonden de oplevering ook niet in de weg. Door niet te betalen zijn de opdrachtgevers in verzuim De situatie dat, en de periode waarin een schuldenaar nalaat een opeisbare prestatie te verrichten.
» Meer over verzuim
verzuim
. Hierdoor mocht de aannemer het herstel van de opleveringsgebreken opschorten.

Vergoeding voor overschrijding werkbare dagen?

De opdrachtgevers vorderen ook € 4000,- aan extra betaalde huur van de andere woning, omdat de aannemer langer dan de afgesproken 130 werkbare dagen over het bouwwerk zou hebben gedaan. Bij de beoordeling gaat de Raad uit van het moment van bewoning van de nieuwe woning (eind oktober) en niet het moment van oplevering (medio december). De aannemer kan aantonen dat op het moment van het betrekken van woning het afgesproken aantal werkbare dagen nog niet was overschreden. Deze vordering wordt dus afgewezen.

Juridisch advies bij aanneemovereenkomsten

Bij het aangaan van een aannemingsovereenkomst is het belangrijk om goed af te spreken wanneer opgeleverd wordt, of wanneer van oplevering gesproken kan worden. De periode in welke de aannemer opleveringsgebreken dient te verhelpen wijzigt de datum van oplevering niet, tenzij de gebreken in alle redelijkheid aan de oplevering in de weg zouden staan. AMS Advocaten heeft ruime ervaring met bouwrecht en adviseert u graag.

More in Bouwrecht
Advocaat Bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Vonnis: Aannemer maakt inbreuk op auteursrecht architect

Het komt niet zelden voor dat lopende een bouwproject een aannemingsbedrijf failliet wordt verklaard. Meestal wordt het project dan overgenomen...

Close