2 min lezen

Aanspraak op gebrek onder garantie kan verjaren tijdens garantieperiode

NL

Een voorkomende misvatting is dat gebreken die onder een garantieregeling vallen, niet kunnen verjaren zolang de garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
geldt. Een gebrek dat tijdig is ingeroepen onder een garantie kan namelijk verjaren als de partij die een beroep doet op de garantie lange tijd stil zit. Dit merkte een hoofdaannemer in een procedure. Advocaat bouwrecht Rosa Ruimschotel bespreekt een recente uitspraak.

Garantie voor 10 jaar

In een recent geschil bij de Raad van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
Arbitrage
voor de Bouw vorderde een hoofdaannemer schadevergoeding van een onderaannemer. De onderaannemer zou werk niet goed hebben uitgevoerd. Voor die gebreken hield de hoofdaannemer de onderaannemer aansprakelijk. De onderaannemer had voor het werk een garantieverklaring afgegeven. Hierin verklaarde hij dat gedurende een periode van 10 jaar alle gebreken op haar kosten zou herstellen. De hoofdaannemer had ruim binnen deze periode geklaagd over het gebrek.

Verjaring bij gebreken bouw

In de procedure stelt de onderaannemer niettemin dat de vordering van de hoofdaannemer is verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
. Hij doet een beroep op de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
genoemd in artikel 7:761 lid 1 BW. In dit artikel is bepaald dat elke rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door verloop van twee jaren nadat hierover is geklaagd.

Arbiters: vordering niet-ontvankelijk

Het beroep op deze verjaring slaagt. De arbiters verklaren de vordering van de hoofdaannemer niet-ontvankelijk Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten.
» Meer over niet-ontvankelijk
niet-ontvankelijk
. De hoofdaannemer was verrast want de onderaannemer had toch een garantie afgegeven van 10 jaar? De arbiters overwegen dat de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
uit artikel 7:761 lid 1 BW ook geldt voor een tijdig gedaan beroep op een garantieaanspraak.

Verjaringstermijn loopt vanaf klacht

De hoofdaannemer had namelijk in november 2015 geklaagd over een gebrek met betrekking tot een bepaald onderdeel dat door de onderaannemer aangelegd was. Deze klacht was ruim binnen de garantieperiode ingediend. Op dat moment begon wel de tweejarige verjaringstermijn te lopen. Deze verjaringstermijn is per november 2017 verstreken.

Geen stuiting

De hoofdaannemer had deze termijn wel kunnen stuiten maar heeft dit niet gedaan. Voorbeelden van stuitingshandelingen zijn het sturen van brieven of sommaties waarin het recht op nakoming ondubbelzinnig wordt voorbehouden. Ook het instellen van een procedure stuit de verjaring. De hoofdaannemer heeft echter meer dan twee jaar gewacht voordat hij de vordering bij de Raad instelde…. en dat is dus te laat.

Rosa Ruimschotel

Rosa Ruimschotel

Rosa is gespecialiseerd in dossiers op het gebied van het bouwrecht, vastgoedrecht en verbintenissenrecht.
Ravel Residence