Terug
g

garantie

Als iemand voor iets instaat, noemen we dit een garantie. De wettelijke garantie bij een koopovereenkomst De overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven aan de koper tegen betaling van een prijs.
» Meer over koopovereenkomst
koopovereenkomst
ziet op het conformiteitsvereiste. Een gekocht product moet deugdelijk zijn. Het moet voldoen aan wat de koper er redelijkerwijs van mocht verwachten. Voldoet het product niet, dan is der verkoper verplicht het product te repareren, te vervangen of de koopprijs terug te betalen.

Soms geeft de verkoper een garantiebewijs af waarin door de verkoper of producent bepaalde eigenschappen zijn toegezegd. In een dergelijke garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld welke rechten de koper heeft als het product niet voldoet.

Los van de wettelijke garantie dat een gekocht product deugdelijk moet zijn, bestaan er aanvullende garanties zoals de fabrieksgarantie Een (extra) garantie voor bepaalde duur van de verkoper of fabrikant terzake een product.
» Meer over fabrieksgarantie
fabrieksgarantie
of de mogelijkheid tot het (tegen een bepaald bedrag) verlengen van een door de verkoper gegeven garantietermijn. Deze garanties tasten de wettelijke garantie niet aan. Ook als een koper geen extra garantie aanschaft of als er geen fabrieksgarantie van toepassing is, dan nog heeft de koper rechten als het product niet deugdelijk is.

Extra garanties kunnen wel uitkomst bieden als een product kapot gaat en gezien de levensduur van dit product de wettelijke garantie is verstreken (een ijskast zal wellicht na 4 jaar niet meer kunnen worden teruggebracht naar de winkel). Bij een aanvullende garantie voor bv. 10 jaar kan de koper, ongeacht hoe het product stuk is gegaan, nog wel reparatie of vervanging eisen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op