Terug
f

fabrieksgarantie

Een fabrieksgarantie is een garantie De waarborg dat een gekocht product deugdelijk is.
» Meer over garantie
garantie
van de verkoper of fabrikant. Deze (extra) garantie geldt meestal voor een beperkte duur (1 of 2 jaar). Als het product binnen de garantieperiode kapot gaat, dan ligt de bewijslast op de verkoper/fabrikant. Die zal moeten bewijzen dat het defect ontstaan is door toedoen van de koper. Na de garantieperiode ligt de bewijslast op de koper.

Een fabrieksgarantie ontslaat de verkoper niet van zijn plicht tot het leveren van een deugdelijk product. Deze wettelijke garantie blijft dus altijd bestaan ook al is er tevens een fabrieksgarantie afgegeven. Dus na het aflopen van een fabrieksgarantie heeft de koper altijd nog op grond van de wettelijke garantie recht op reparatie of vervanging (mits het product niet door zijn toedoen kapot is).

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op