Rosa Ruimschotel

Rosa studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij begon haar loopbaan in 2003 als advocaat bij een middelgroot kantoor in Amsterdam. In 2009 maakte zij de overstap naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Als secretaris was zij verantwoordelijk voor het adviseren van arbiters tijdens de arbitrages en het opstellen van vonnissen. Bij de Raad heeft zij ruime ervaring opgedaan met het bouwrecht en procesrecht.

Of Counsel

Rosa treedt tegenwoordig niet meer op als advocaat, maar is als of counsel verbonden aan AMS Advocaten. Zij is werkzaam in diverse civielrechtelijke dossiers op het gebied van het verbintenissenrecht, vastgoedrecht en bouwrecht. Daarnaast behandelt Rosa diverse incassozaken. Rosa woont een groot gedeelte van het jaar in Londen en spreekt mede daardoor vloeiend Engels.