Rosa Ruimschotel

Advocaat Bouwrecht en vastgoedrecht

Rosa Ruimschotel

Over Rosa

Rosa studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij begon haar loopbaan in 2003 als advocaat bij een middelgroot kantoor in Amsterdam.

In 2009 maakte Rosa de overstap naar de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen. Als secretaris was zij verantwoordelijk voor het adviseren van arbiters tijdens de arbitrages en het opstellen van vonnissen. Bij de Raad heeft zij veel ervaring opgedaan met het bouwrecht.

Na jaren te hebben gewoond en gewerkt in Londen is Rosa teruggekeerd in de advocatuur. Begin 2022 is zij als advocaat toegetreden tot het team van AMS.

Specialisaties

Rosa adviseert en procedeert in diverse civielrechtelijke dossiers op het gebied van het bouwrechthuurrecht en vastgoedrecht. Zij staat met name verhuurders en aannemingsbedrijven bij, maar treedt in bouwgeschillen ook regelmatig op voor (professionele) opdrachtgevers.

Rosa staat ook verschillende internationale bouwondernemingen bij in Nederlandse procedures. Door haar jarenlange verblijf in Engeland spreekt en schrijft zij vloeiend Engels.

Track Record

In mei 2022 won Rosa samen met haar kantoorgenoot Onno Hennis een kort geding voor een vennoot in een VOF in een langslepend conflict met zijn medevennoot. De vorderingen van de vennoot zijn toegewezen, terwijl alle vorderingen van de medevennoot zijn afgewezen.

In augustus 2022 stond Rosa met succes vier verhuurders bij in een kort geding tegen een wanbetalende huurder. De Voorzieningenrechter wees zowel de volledige huurachterstand als de ontruiming toe. De opzienbarende zaak werd besproken in de Telegraaf.

Rosa blogt regelmatig over recente jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van bouwrecht en vastgoed en haar blog over gebreken werd gepubliceerd op de site Vastgoed Journaal.

Rechtsgebiedenregister

Rosa heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als hoofdrechtsgebieden geregistreerd: bouwrecht en huurrecht bedrijfsruimte. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Kom verder
met steun van AMS

Neem contact op

Blogs van Rosa

Bouwrecht

Aannemer ondanks zorgvuldige voorbereiding en uitvoering aansprakelijk voor schade

In januari van dit jaar heeft de Hoge Raad een bijzonder arrest gewezen. De Hoge ...

Lees verder
Bouwrecht

Wijzigingen in de waarschuwingsplicht van aannemers

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Na jaren aanpassing en uitstel zal met ingang ...

Lees verder
Bouwrecht

Uitbreiding geschillenbeslechting Raad van Arbitrage door introductie nieuwe Fast Track procedures

In de bouw worden geschillen regelmatig aan de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen ...

Lees verder