Terug
n

niet-ontvankelijk

Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten. Het komt dan niet tot een inhoudelijke behandeling van de zaak. Of er sprake is van niet-ontvankelijkheid is ter beoordeling van de rechter.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op