3 min lezen

Uitbreiding geschillenbeslechting Raad van Arbitrage door introductie nieuwe Fast Track procedures

NL

In het kort

  • De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA) heeft twee nieuwe Fast Track procedures geïntroduceerd om te voorzien in snelle en efficiënte geschillenafhandeling in de bouwsector.
  • De Fast Track procedures bieden een kortere doorlooptijd van 6 tot 11 weken en resulteren in bindende of richtinggevende adviezen in plaats van een vonnis.
  • De kosten voor de Fast Track Light procedure bedragen €6.000 (excl. BTW), gedeeld door beide partijen, terwijl de kosten voor de Fast Track Plus procedure worden berekend op basis van werkelijke kosten en naar verwachting lager zijn dan bij reguliere arbitrageprocedures.

In de bouw worden geschillen regelmatig aan de Raad van arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
Arbitrage
in bouwgeschillen (RvA) voorgelegd. Meestal omdat de van toepassing zijnde algemene voorwaarden dit voorschrijven ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
, UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken
» Meer over uAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden)
UAV
, UAV-GC), maar soms kiezen partijen hier bewust voor vanwege de expertise van de RvA. Sinds kort is er een extra reden om – ook als de bevoegdheid van de RvA niet contractueel is overeengekomen – bouwgeschillen voor te leggen aan de Raad. Sinds oktober 2022 zijn er twee nieuwe Fast Track procedures toegevoegd aan het scala aan procedures die de RvA al kende. Advocaat bouwrecht Rosa Ruimschotel licht deze nieuwe procedure toe.

Advies voor eenvoudige geschillen

Met de nieuwe Fast Track procedures speelt de RvA in op de groeiende behoefte aan snelle efficiënte (en daardoor ook minder dure) geschillenafhandeling. In de Fast Track procedures wordt geen vonnis gewezen maar een bindend of richtinggevend advies gegeven. Er zijn twee smaken: de Fast Track Light procedure is bedoeld voor de afhandeling van relatief eenvoudige geschillen met een financieel belang van maximaal € 100.000. Voor geschillen met een groter belang is er de Fast Track Plus procedure. 

Doorlooptijd adviesprocedure

Er zijn verschillende voordelen aan de Fast Track procedures. Om te beginnen de lengte van de procedure. De doorlooptijd van de Fast Track Light procedure is ongeveer 6 weken, bij de Fast Track Plus is dat 9-11 weken. Dit is een groot voordeel: juist bij lopende bouwprojecten (of het nu gaat om een verbouwing van een woning of een kantorencomplex) is het vaak van cruciaal belang dat problemen zo snel mogelijk worden opgelost voordat relatief kleine geschillen escaleren tot grote geschillen. Bovendien kan vertraging op andere onderdelen (het kritieke pad) worden voorkomen en oplopende kosten worden vermeden.

Kosten

Een ander voordeel is het kostenplaatje. Voor de Fast Track Light procedure geldt een vaste prijs van € 6.000 (excl. BTW) welke 50/50 door partijen wordt gedeeld. De kosten van een Fast Track Plus procedure worden verrekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten volgens het moderatieschema van de RvA (gelijk aan reguliere arbitrageprocedures). Deze kosten zullen naar verwachting (een stuk) lager liggen dan een reguliere arbitrage Particuliere geschillenbeslechting buiten de overheidsrechtspraak om.
» Meer over arbitrage
arbitrageprocedure
vanwege de beknopte omvang van de geschillenbeslechting.

Advies bindend en niet openbaar

Het advies wordt gegeven door een bindend adviseur. Deze adviseur wordt gekozen uit het College van Arbiters. Het advies is bindend voor partijen. Bij Fast Track Plus procedure is het ook mogelijk dat partijen een rechtgevend advies vragen over een bepaald geschil. Dit advies is niet bindend. In tegenstelling tot reguliere arbitrageprocedures worden de (bindende) adviezen niet openbaar gemaakt.

Starten Fast Track procedures

Het starten van een Fast Track procedure is eenvoudig. Op de website van de RvA is een formulier te downloaden waarop partijen kort de geschilpunten aangeven en de aard van de technische en/of juridische expertise die nodig is om het geschil te beoordelen. Alleen geschillen die zich lenen voor snelle en relatief eenvoudige beoordeling komen in aanmerking voor Fast Track procedure.

Fast Track Light procedure

Bij Fast Track Light procedure is er één schriftelijke ronde. Beide partijen dienen gelijktijdig hun schriftelijke toelichting in op het geschil (maximaal 10 pagina’s en producties/bijlagen zijn niet toegestaan). Vervolgens is er een (korte) mondelinge behandeling (inclusief een mogelijke bezichtiging van het werk als de adviseur dit nodig acht). Daarna wordt er (in beginsel) binnen twee weken één schriftelijk advies uitgebracht.

Fast Track Plus procedure

De Fast Track Plus procedure is qua verloop gelijk aan de Fast Track Light procedure maar er is meer ruimte voor toelichting van het geschil. Zo is de maximale omvang van de schriftelijke toelichting van partijen vastgesteld op 20 pagina’s, mogen er producties worden bijgevoegd en mogen partijen kort (max 5 pagina’s) op elkaars toelichting reageren. Ook kan er in plaats van één twee of zelfs drie bindende adviseurs worden benoemd indien het geschil daartoe aanleiding geeft. Het advies wordt binnen drie weken uitgebracht.

AMS Bouwrecht advocaat

In onze praktijk zien we de behoefte aan snelle, tussentijdse oplossing van geschillen in bouwzaken groeien. De Raad van Arbitrage is, zeker voor aannemers en zakelijke opdrachtgevers, een ideale adviesinstantie gezien de combinatie van bouwtechnische en juridische expertise. Als u meer vragen heeft over de mogelijkheden van deze bindend adviesprocedures.

Rosa Ruimschotel

Rosa Ruimschotel

Rosa is gespecialiseerd in dossiers op het gebied van het bouwrecht, vastgoedrecht en verbintenissenrecht.
Ravel Residence