3 min lezen

Ontslag van directeur zonder gouden handdruk volgens rechter onredelijk

NL

Een directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
van een sportbond wordt door zijn werkgever ontslagen op grond van ernstig verstoorde arbeidsrelatie. De directeur meent dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag De opzegging van een arbeidsovereenkomst door werknemer of werkgever die onredelijk is waardoor schadeplichtigheid ontstaat
» Meer over kennelijk onredelijk ontslag
kennelijk onredelijk ontslag
en vordert schadevergoeding bij de kantonrechter. De rechter moet beoordelen wie er verantwoordelijk is voor de verslechterde arbeidsverhouding. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak.

Opzegging arbeidscontract via UWV

De directeur is al enige jaren bij werkgever in dienst als hij onverwachts wordt aangesproken op verschillende ernstige klachten (waaronder verduistering) die bij werkgever leven. Ondanks verzoek van de directeur heeft er na deze klachten geen gesprek plaatsgevonden met de werkgever maar is de directeur geschorst. Werkgever heeft bij UWV toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
gevraagd, op grond van disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding. De ontslagvergunning heeft het UWV echter geweigerd omdat de gronden van de werkgever onvoldoende waren onderbouwd.

Ontslag wegens verstoring van de arbeidsrelatie

Hierna heeft de directeur geprobeerd om weer aan het werk te mogen gaan maar zonder resultaat. Werkgever dient vervolgens weer een ontslagverzoek bij het UWV in op grond van ernstige en duurzame verstoring van de arbeidsrelatie. Dit keer wordt het verzoek wel toegewezen. Het ontslag wordt aangezegd zonder enige financiële compensatie. De directeur start een procedure bij de kantonrechter en vordert schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag.

Rechter: werkgever verantwoordelijk voor verstoring arbeidsrelatie

De kantonrechter in deze zaak staat voor de vraag of er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. De rechter is van mening dat voldoende is gebleken dat er sprake is van een verstoring van de relatie tussen de directeur en de werkgever maar acht de werkgever hier in belangrijke mate verantwoordelijk voor. Volgens de rechter heeft werkgever gekozen voor een onnodig escalerende koers en doet de (soms ongefundeerde) stroom aan verwijten richting de directeur geen recht aan het feitelijk gegeven dat de directeur in ieder geval tot medio 2012 zonder noemenswaardige kritiek heeft gefunctioneerd.

Geen ontslagvergoeding: kennelijk onredelijk ontslag

Het ontslag op zich is niet ongeldig. Er is een ontslagvergunning verleend door het UWV en er is ook daadwerkelijk sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. Maar gezien de aan werkgever te maken verwijten in combinatie met de gevolgen van het ontslag voor de directeur, oordeelt de rechter dat werkgever als goed werkgever de directeur financieel had moeten compenseren. Nu de directeur geen enkele ontslagvergoeding heeft gekregen moet het ontslag als kennelijk onredelijk gekwalificeerd worden beschouwd. De directeur heeft recht op een schadevergoeding.

Advocaat bij beëindiging dienstverband en ontslag

Zoals uit deze zaak blijkt weegt de rechter de omstandigheden waaronder het ontslag is afgegeven af om te beoordelen of het ontslag kennelijk onredelijk is. De grond voor het ontslag, de verstoring van de arbeidsverhouding, stond niet ter discussie. Dat het dienstverband moest eindigen lag voor de hand. Immers, de directeur kon niet meer functioneren zonder het vertrouwen van het bestuur. Maar dat betekent niet dat het ontslag redelijk is. Als de werkgever in meerdere mate verwijtbaar is voor het ontslag, zal aan de werknemer tegemoet moeten worden gekomen. Dit kan door middel van een gouden handdruk of een andere (financiële) regeling. Neem voor meer informatie gerust contact op met ons kantoor.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence