Terug
d

directeur

De leidinggevende van een onderneming wordt directeur genoemd. Het team van leidinggevenden kan worden aangeduid als de directie.

Een vennootschap heeft ook een (statutair) bestuur. Soms wordt dit bestuur de directie genoemd en de bestuursvoorzitter de directeur. Een andere benaming is CEO.  

Hoewel de termen door elkaar worden gebruikt, kan er een verschil zijn tussen de directeur en een formele bestuurder van een vennootschap. Een bestuurder wordt krachtens de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
benoemd. Deze bestuurder kan dan ook “statutair directeur” genoemd worden (als dat zijn functie is binnen het bestuur).

Een directeur kan ook enkel zijn aangesteld op basis van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Hij is dan belast met het management en de dagelijkse gang van zaken van de onderneming (algemeen directeur bijvoorbeeld) terwijl hij verantwoording aflegt aan een formeel bestuur.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op