Arbeidsovereenkomst beëindigen

Arbeidsovereenkomst ontbinden

Tegenwoordig maken werkgever en werknemer vaak afspraken over de (financiële) gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Indien ze onderhandelen over de hoogte van een ontslagvergoeding (gouden handdruk) en er met elkaar uitkomen, wordt er een beëindigingsovereenkomst gesloten. Indien ze er samen niet uit komen, wordt vaak de gang naar de kantonrechter gekozen. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden en daarbij al dan niet een ontslagvergoeding vast te stellen.

Ontslagvergoeding

Zowel in het buitengerechtelijke onderhandelingstraject als bij een rechtszaak spelen verschillende zaken die van groot belang zijn voor de hoogte van een ontslagvergoeding. Zo spelen er vaak discussies over de vraag welke looncomponenten moeten worden meegewogen bij het bepalen van de ontslagvergoeding. Daarnaast is het zowel voor de werkgever als voor de werknemer van belang om de omstandigheden die aan het ontslag vooraf gingen zo gunstig mogelijk aan de kantonrechter te presenteren. Het is daarom bij een dreigend ontslag van belang tijdig juridische bijstand van een advocaat of een andere specialist arbeidsrecht in te schakelen.

Ontslagvergunning bij het UWV aanvragen

Naast de route van het bij de kantonrechter indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, is het mogelijk het UWV te verzoeken een ontslagvergunning te verstrekken. Dit gebeurt bij bedrijfseconomisch ontslag of ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Nadat deze procedure, die enkele maanden kan duren, is afgelopen, krijgt de werkgever toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van de voor die arbeidsovereenkomst geldende termijnen.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag

De advocaat arbeidsrecht van AMS Advocaten heeft ruime ervaring met ontslagprocedures. De arbeidsrechtsadvocaat kan een werkgever of werknemer adviseren over de vraag of de arbeidsovereenkomst het beste kan eindigen door ontbinding door de kantonrechter of door opzegging na het verkrijgen van een ontslagvergunning van het UWV.