3 min lezen

Presentatrice mag niet wegens kritiek op beleid op non-actief worden gesteld

NL

De rechter te Middelburg heeft in een uitspraak van 29 maart 2012 geoordeeld dat presentatrice Helge Prinsen ten onrechte op non-actief was gesteld. Omroep Zeeland verweet haar dat zij in strijd met bepalingen uit de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
heeft gehandeld door tijdens een radioprogramma te zeggen dat zij in de huidige huisvesting van Omroep Zeeland zou willen blijven. Volgens de rechter kan hier in redelijkheid niet een ondermijning van het beleid van de directie in worden gezien. 

Op non-actiefstelling wegens kritiek op beleid

Nadat de geplande verhuizing van Omroep Zeeland naar een nieuwe locatie niet doorging, kwam dit onderwerp ter sprake in een radioprogramma waaraan Prinsen deelnam. Tijdens deze uitzending zei ze dat ze het jammer vond dat de geplande verhuizing niet doorging en dat ze nu het liefst in de huidige locatie zou blijven. Zo zei ze onder meer: “…maar helaas gaan we hier ook niet blijven, dus ik zou dat dan een mooi alternatief vinden maar nee er wordt nu naar een nieuwe locatie gezocht maar waar die locatie gaat komen in nog een verrassing ergens in Zeeland“. De omroep meende dat hiermee een te vergaande kritiek werd geuit op het beleid van de omroep. De presentatrice zou zich daarom niet hebben gehouden aan een CAO-bepaling waarin staat dat het omroeppersoneel zich in woord en gedrag dient aan te sluiten bij het beleid van de werkgever. De omroep diende een verzoek tot ontbinding van haar arbeidsovereenkomst bij de rechtbank in en stelde de presentatrice in afwachting van de uitkomst daarvan op non-actief.

Vordering tot wedertewerkstelling

De presentatrice kon zich hier niet in vinden en spande een kort geding tegen de werkgever aan waarin ze eiste dat ze weer tot het werk werd toegelaten. Tijdens de behandeling van het kort geding stelde de werkgever dat de presentatrice door haar tijdens de uitzending gemaakte opmerkingen te vergaande kritiek had geuit op het beleid van de directie. De kantonrechter deelde deze mening niet. In haar opmerkingen kan in de context waarin zij zijn gedaan in redelijkheid niet een ondermijning van het beleid van de directie worden gezien. Een radiopresentatrice mag volgens de rechter tijdens een radiopraatje een eigen mening verkondigen. De wijze waarop Prinsen dat heeft gedaan valt binnen de redelijke grenzen die zij daarbij als werknemer en journalist in acht moest nemen. Tenslotte zag de kantonrechter in de opmerkingen van de presentatrice ook geen strijdigheid met de CAO-bepaling waarin staat dat omroeppersoneel zich in woord en gedrag dient aan te sluiten bij het beleid van de werkgever. Het ging immers slechts om opmerkingen om het huisvestingsbeleid van de omroep. De presentatrice moest van de kantonrechter dan ook weer worden toegelaten tot het werk.

Wedertewerkstelling en doorbetaling van loon

Soms wordt een werknemer naar zijn mening ten onrechte niet meer toegelaten tot zijn werk. Bijvoorbeeld doordat hij op non-actief wordt gesteld (een schorsing), of omdat hij wegens een dringende reden op staande voet is ontslagen. De wet biedt de werknemer de mogelijkheid om via een advocaat in kort geding te vorderen dat hij weer tot het werk wordt toegelaten en dat zijn loon wordt doorbetaald. Zeker in een geval waarin iemand op staande voet wordt ontslagen zal de werknemer snel actie willen ondernemen. Per de datum waarop het dienstverband volgens de werkgever door het ontslag op staande voet is per direct is geëindigd zal de loonbetaling immers ook vaak worden gestaakt. Daarom heeft de werknemer er groot belang bij om snel in kort geding het ontslag aan te vechten en doorbetaling van loon (bij non-actief) te vorderen. Daarbij kan hij ook aanspraak maken op een wettelijke verhoging over het te laat betaalde loon.

Advocaat arbeidsrecht

AMS Advocaten in Amsterdam heeft gespecialiseerde kennis over het arbeidsrecht in huis. Onze arbeidsrechtadvocaat kan enerzijds werkgevers bijstaan bij het ontslag van werknemers en anderzijds werknemers helpen indien zij ontslagen worden en in kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van loon willen vorderen of een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
willen bedingen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence