Werknemer ontslagen wegens post op Facebook

Uit een recente uitspraak van de rechtbank in Arnhem blijkt maar weer eens hoe gevaarlijk het voor werknemers kan zijn om zich via sociale media uit te laten over hun werkgever. In deze zaak liet een werknemer van Blokker zich (zeer) negatief uit over zijn baas op Facebook en dat is hem duur komen te staan: de rechter heeft de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met onmiddellijke ingang ontbonden zonder een ontslagvergoeding toe te wijzen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit. 

 

Negatieve post is in strijd met goed werknemerschap

Het feit dat de werknemer zijn excuses heeft aangeboden, welke door zijn werkgever zijn aanvaard, en het feit dat de werknemer het bericht snel heeft verwijderd, konden de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet voorkomen. In de wet staat dat een werknemer verplicht is zich als een goed werknemer te gedragen. Deze norm wordt in de juridische praktijk gebruikt als een maatstaf voor omstandigheden die niet van specifieke voorschriften zijn voorzien. De kantonrechter vindt dat de beledigingen aan het adres van Blokker niet door de beugel kunnen en dat de grenzen van goed werknemerschap zijn overtreden.

Ontslag wegens post op social media

In deze rechtszaak stelde de werknemer dat  Facebook tot zijn privédomein behoort. De kantonrechter ging niet mee in dat betoog. De rechter vindt dat het privé karakter van Facebook betrekkelijk is, zo ook het begrip “vrienden”. De kantonrechter overweegt verder nog dat met het plaatsen van het beschuldigende bericht op Facebook “er het risico van re-tweten is, welk risico met zich meebrengt dat ook anderen dan de vriendin van werknemer kennis kunnen nemen van het bericht in kwestie”. De betreffende kantonrechter, kennelijk zelf niet actief op het gebied van social media, verwart hier Twitter met Facebook, maar het idee blijft hetzelfde. Door het “liken” van een bericht op Facebook komt in de timeline van de “vrienden” van de persoon die het bericht “liked” immers een link naar het bericht te staan.

Gebruik social media door werknemers

Werknemers maken steeds vaker in social media meldingen over hun werk. Sommige meldingen lijken onschuldig, maar de grens tussen wat toelaatbaar is en wat niet is vaak moeilijk af te bakenen. In het onderhavige geval heeft een werknemer op Facebook zware kritiek op zijn werkgever geuit. Dit is een goed voorbeeld van een uiting in social media die te ver gaat. In eerdere rechtspraak hebben andere rechters op dezelfde manier geoordeeld. Maar het kan ook gebeuren dat een werknemer al dan niet per ongeluk vertrouwelijke informatie over zijn werk via social media prijs geeft. Indien de werkgever de betreffende werknemer om die reden zou willen ontslaan, zal hij moeten aantonen dat de werknemer over de schreef is gegaan. Dat is niet in alle gevallen even makkelijk. Daarom doen werkgevers er steeds vaker goed aan om “social media” bepalingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De werknemer is er dan goed van op de hoogte van wat mag en wat niet mag zodat het voor werkgevers makkelijker zal zijn werknemers aan te spreken op verkeerd gebruik van social media.

Advocaat arbeidsrecht

AMS Advocaten heeft gespecialiseerde kennis over het arbeidsrecht in huis. Onze arbeidsrechtadvocaat treedt op voor zowel werkgevers als werknemers.

More in Arbeidsrecht
advocaat arbeidsrecht
Trend: rechters laten concurrentiebeding en relatiebeding in stand

Rechters hebben in twee recente zaken verzoeken van werknemers om ontheven te worden uit concurrentie- en relatiebedingen afgewezen. het grondwettelijke...

Close