2 min lezen

Nevenactiviteiten werknemer: schending goed werknemerschap?

NL

In principe mag een werknemer naast zijn werk voor een werkgever nevenwerkzaamheden te verrichten. Dit wordt echter anders als hierdoor de werkgever schade wordt aangedaan omdat de werkzaamheden concurrerend zijn met de werkzaamheden van de bijklussende werknemer. Waar ligt de grens? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit hoe het zit aan de hand van een recente uitspraak van de Gerechtshof.

 

 

Gedoogbeleid werkgever zwart bijklussen aangescherpt

In deze zaak speelde het volgende. De werkgever, een technisch installatiebedrijf, gedoogde al jaren dat haar werknemers, monteurs, af en toe zwart bijklusten. Hiervoor bestelden de werknemers materiaal via werkgever. Op een gegeven moment heeft werkgever haar beleid aangescherpt en heeft de werknemers in een memo haar nieuwe beleid medegedeeld. Zo konden de werknemers voortaan geen materiaal meer van werkgever verkrijgen maar konden zij wel via een leverancier personeelsaankopen doen met korting. Deze aankopen konden echter alleen voor privédoeleinden worden gebruikt.

Werknemer richt eenmanszaak op

Eén van de werknemers richtte de eenmanszaak MacGyver Klussenbedrijf op. De werkgever was niet gecharmeerd van deze actie en verzocht de werknemer te stoppen met dit nevenwerk. Het geschil werd uiteindelijk in een kort geding aan de rechter voorgelegd. De werkgever vorderde de werknemer te verbieden om deze nevenactiviteiten te blijven verrichten. De rechter wees de vordering af onder verwijzing naar het gedoogbeleid bij werkgever. De werkgever ging in hoger beroep.

Nevenwerkzaamheden in beginsel toegestaan

Het Hof overweegt dat nu er geen contractueel verbod is op het verrichten van nevenwerkzaamheden, deze in beginsel zijn geoorloofd. Echter, als hiermee de grenzen van goed werknemerschap worden overschreden, is het een ander verhaal. Dit kan het geval zijn als de werkzaamheden het functioneren van de werknemer negatief beïnvloeden of wanneer deze de werkgever hinderen in zijn bedrijfsvoering bijvoorbeeld als hem concurrentie wordt aangedaan.

Nevenactiviteiten in strijd met goed werknemerschap

In dit geval vond het Hof dat de werknemer zijn eigen werkgever beconcurreert door de nevenwerkzaamheden. Dit acht het Hof in strijd met goed werknemerschap. Dat werkgever voorheen een gedoogbeleid hanteerde maakt dit niet minder, zeker nu zij haar beleid juist heeft aangescherpt. Bovendien is incidenteel (zwart) bijklussen bij vrienden nog iets anders dan openlijk en in een bedrijfsmatige setting werkzaamheden verrichten. Tot slot maakt de werknemer ook nog gebruik van zijn hoedanigheid als werknemer van werkgever om voordelig materiaal aan te kopen. Deze voordeelregeling was expliciet bedoeld voor privégebruik. Het Hof wijst het verbod toe.

AMS arbeidsrecht advocaat bij concurrentiegeschillen

Een verbod op concurrerende werkzaamheden na einde van het dienstverband wordt geregeld in een concurrentiebeding. Het verbod op nevenactiviteiten tijdens het dienstverband zie je minder in contracten. Wel vind je een dergelijk verbod terug in sommige cao (collectieve arbeidsovereenkomst) Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.
» Meer over cao (collectieve arbeidsovereenkomst)
cao
’s. De werkgever hier verwees eveneens naar de cao voor het Technisch Installatiebedrijf waarin stond dat het de werknemer niet is toegestaan anders dan met toestemming van zijn baas concurrerende nevenwerkzaamheden te verrichten. Echter, deze cao bleek niet van toepassing op de arbeidsrelatie met de betreffende werknemer. De eisen van goed werknemerschap boden in deze zaak uitkomst. Overigens nam het Hof het feit dat de werknemer fulltime in dienst was mede in aanmerking. Bij werknemers die bij de werkgever slechts part-time kunnen werken, zal een verbod om daarnaast nog te werken moeilijker stand houden.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence