De werkgever uitschelden: wat mag, en wat niet?

In mijn blog van vorige week werd al uitgelegd dat ontslag op staande voet van een werknemer die zijn baas een “fucking hoer” noemde volgens de rechter een te zware straf is indien er al sprake was van een gespannen sfeer. Rechters oordelen vaker over dergelijke opmerkelijke situaties. Volgens de wet kan grovelijke belediging van de baas namelijk reden voor ontslag op staande voet zijn. Wanneer is het uitschelden van de baas nou wel geoorloofd en wanneer niet? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

 

Ontslag wegens “hoerestumperd” en “hoerebedrijf”

Blokker wees in maart 2012 het verzoek van een magazijnmedewerker om een voorschot te verstrekken af. De magazijnmedewerker reageerde zich opgefokt op de werkvloer en liet zich op Facebook negatief uit over Blokker. Nadat hij een waarschuwing ontving, plaatste hij een bericht op zijn Facebook pagina waarin hij zijn leidinggevende een “hoerestumperd” noemde en Blokker een “hoerebedrijf”. Blokker heeft de werknemer vervolgens geschorst met behoud van loon en bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd. De werknemer deed in zijn verweer een beroep op vrijheid van meningsuiting. De kantonrechter wees dit verweer af omdat de beledigingen niet getuigden van goed werknemerschap. Bovendien was de magazijnmedewerker een gewaarschuwd man. Volgens de kantonrechter konden de grovelijke beledigingen daarom worden aangemerkt als dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
die ook ontslag op staande voet had gerechtvaardigd. De arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
werd daarom ontbonden zonder dat de werknemer ook maar een cent ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
meekreeg.

Ontslag op staande voet wegens “racist” en “donder op”

In een verenfabriek deelde een medewerker in 2011 in het kader van een verloren weddenschap tien gehaktballen uit. Eén collega werd erg boos omdat vier medewerkers, waaronder hijzelf, geen gehaktbal hadden gekregen. Van deze vier medewerkers waren er drie van Turkse komaf die door hun geloof geen varkensvlees eten. Toen de directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
van de fabriek hierop werd aangesproken, legde deze uit dat het om een traktatie van een van de collega’s ging en dat hij niet verantwoordelijk was voor verdeling van de gehaktballen. De medewerker noemde de directeur vervolgens een “racist” en zei dat hij “moest opdonderen”. Nadat hij weigerde zijn excuses aan te bieden werd hij op staande voet ontslagen. Hij vorderde vervolgens in een kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van loon. Hij stelde dat hij al jaren stelselmatig zou zijn vernederd en gepest. De rechter achtte dit echter niet bewezen zodat de “bekende druppeltheorie” niet opging. Het voorval diende als een geval op zich te worden beoordeeld. De rechter vond het van belang dat de medewerker tijdens een korte afkoelperiode in de gelegenheid is gesteld zijn excuses aan te bieden, hetgeen hij echter weigerde. Het kort geding werd daarom afgewezen en het ontslag op staande voet hield stand.

Ontslag wegens versturen van kaart met Hitler

In een andere kwestie die in 2011 speelde stuurde een Joodse werknemer zijn baas een kaart met daarop Hitler afgebeeld die de gelijknamige groet deed. Op de kaart had hij “Für diejenigen, die es verdienen, Herzlichen Glückwunsch” geschreven. Dit deed deed hij nadat zijn loon werd opgeschort omdat hij volgens zijn werkgever niet genoeg meewerkte aan zijn re-integratie  De werkgever heeft deze werknemer vervolgens op staande voet ontslagen. De werknemer vocht het ontslag op staande voet vervolgens aan in een kort geding. De kantonrechter liet het ontslag op staande voet echter in stand, omdat het verzenden van deze kaart onder de omstandigheden waarin hij slecht leek mee te werken aan zijn re-integratie veel te ver ging.

Ontslag wegens “dief”

In een oudere uitspraak uit 2008 werd ontslag op staande voet wegens het noemen van de directeur van de werkgever van een “dief” wel afgewezen. De betreffende werknemer, een programmeur, had extra gewerkt zonder dat de werkgever daarvoor een geldelijke beloning wenste te betalen. De werknemer noemde de directeur daarom een “dief”. Onder die omstandigheden vond de rechter ontslag op staande voet een te zware straf. De aard en lange duur van het dienstverband wogen voor de rechter mee in dit oordeel.

Advocaat arbeidsrecht te Amsterdam

Ontslag wegens het beledigen van de werkgever houdt dus vaak wel stand, maar de voorgeschiedenis die leidde tot een bepaald voorgeval wordt meestal wel meegewogen. Soms blijkt ontslag op staande voet door die voorgeschiedenis een net wat te zware straf, maar beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een ontbindingsprocedure is dan nog wel een mogelijkheid. AMS Advocaten in Amsterdam heeft gespecialiseerde kennis over het arbeidsrecht in huis. Onze arbeidsrechtadvocaat kan enerzijds werkgevers bijstaan bij het ontslag van werknemers en anderzijds werknemers helpen indien zij ontslagen worden en in kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van loon willen vorderen of een ontslagvergoeding willen bedingen.

 

More in Arbeidsrecht
Advocaat mediarecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Rechter: ontslag wegens “fucking hoer” is nietig

Een medewerker van groothandel Sligro is op staande voet ontslagen omdat hij zijn teamleidster een "fucking hoer" noemde. De werknemer...

Close