3 min lezen

Ontslag na 26 jaar in dienst wegens verduistering blikjes cola

NL

Een werknemer die zonder toestemming van de werkgever regelmatig een paar blikjes cola uit het magazijn nam, werd ontslagen. De kantonrechter te Arnhem oordeelde in een recente uitspraak dat dit gedrag een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, zonder ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
. Het feit dat de man al 26 jaar in dienst was maakte dat niet anders. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht het vonnis toe.

 

Verduistering in dienstbetrekking

De feiten in deze zaak waren als volgt. Een werknemer die reeds 26 jaar bij de werkgever in dienst was, nam in een periode van 4,5 maand zonder toestemming van de werkgever (bijna) elke vrijdag 3 à 4 blikjes cola uit het magazijn en dronk deze tijdens de lunch op met zijn collega’s. De werkgever heeft op een gegeven moment onderzoek ingesteld naar het gedrag van de werknemer en camera’s geplaatst.

Verzoek ontbinding wegens gewichtige reden

Op een gegeven moment werd de werknemer in een gesprek met zijn leidinggevenden gevraagd of hij recentelijk zaken uit het magazijn had weggenomen. De werknemer ontkende in alle toonaarden en stelde zelfs dat het treurig was dat er zo weinig vertrouwen was in hem. Pas toen hij met de camerabeelden werd geconfronteerd, moest hij toegeven. De man werd direct op non-actief gesteld. De werkgever diende vervolgens bij de kantonrechter een verzoek in om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen.

Arbeidsovereenkomst ontbonden zonder ontslagvergoeding

Het vonnis van de kantonrechter is kort maar krachtig: de gedragingen van de werknemer leveren in onderling verband en samenhang bezien een dringende reden op. Door het stelselmatig gedurende langere tijd wegnemen van blikjes cola heeft de werknemer zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van verduistering in dienstbetrekking. Daarbij komt dat de werknemer dit desgevraagd heeft ontkend. Dat de blikjes cola een relatief geringe waarde hadden, doet volgens de rechter niet af aan de ernst van de gedraging. Ook het verweer van de werknemer dat het ontslag gezien zijn lange dienstverband van 26 jaar en zijn leeftijd van 49 jaar een te zware maatregel is, vindt geen gehoor bij de kantonrechter. De werknemer was zich bewust dat wat hij deed verboden is en kan volledig verantwoordelijk gehouden voor zijn gedragingen. Hij heeft zelf zijn baan op het spel gezet. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst en kende geen ontslagvergoeding toe.

Recente rechtspraak ontslag vanwege dringende reden

Op het eerste gezicht lijkt het een vrij onschuldig vergrijp: een paar blikjes cola opdrinken van de werkgever tijdens de vrijdagse lunch. Maar het was voldoende voor een ontslag. Ook in andere recente zaken schatte de werknemer een situatie verkeerd in waarop ontslag volgde: de werknemer die zich op Facebook negatief uitliet over zijn werkgever Blokker kon vertrekken en ook de arbeidsovereenkomst van de (Joodse) werknemer die na kritiek van zijn werkgever besloot zijn werkgever een Hitler-kaart te sturen werd ontbonden. En telkens zonder ontslagvergoeding of recht op een WIA-uitkering.

Advocaat ontslag Amsterdam

De arbeidsrecht advocaat van AMS Advocaten staat regelmatig zowel werkgever als werknemer bij in ontslagzaken.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence