Terug
k

kennelijk onredelijk ontslag

Van kennelijk onredelijk ontslag is sprake als de opzegging van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
door de werknemer of werkgever onredelijk is, in welk geval de rechter de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
een schadevergoeding kan toekennen.

De kennelijke onredelijkheid kan betrekking hebben op de reden van opzegging, de wijze waarop de opzegging is gebeurd en de gevolgen hiervan. In de wet is een aantal gevallen van opzeggingen opgenoemd die als kennelijk onredelijk kunnen worden beschouwd. Kennelijk onredelijk is wanneer de opzegging zonder opgave van reden of onder opgave van een voorgewende of valse reden.

Voor de werkgever geldt voorts dat als kennelijk onredelijk wordt beschouwd het geval dat de werknemer bij een reorganisatie wordt ontslagen terwijl op grond van het anciënniteitsbeginsel eigenlijk een andere werknemer had moeten worden ontslagen of wanneer de werknemer wordt ontslagen omdat hij zijn werk niet wil verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar. Deze voorbeelden zijn niet limitatief.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op