2 min lezen

Kort geding: werkneemster stelt bizarre eisen aan re-integratie

NL

Als werkgever ben je verplicht je in te spannen om een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren. In een recent kort geding moest de rechter beoordelen hoe ver deze verplichting gaat. Mag een werknemer eisen stellen aan de werkomgeving en meer in het bijzonder aan de mensen met hij wil werken? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak.

 

 

Wegens ziekte arbeidsongeschikt

In deze zaak was de werkneemster uitgevallen wegens ziekte. Zij werd vervolgens volledig arbeidsongeschikt verklaard. Toen zij na een tijdje weer langzaam aan begon te werken werd er een re-integratieplan gemaakt. Onderdeel hiervan was de afspraak met de werkgever dat werkneemster niet meer onder een bepaalde leidinggevende (A) zou hoeven werken. Werkgever heeft werkneemster vervolgens overgeplaatst naar een andere afdeling om aan dit verzoek tegemoet te komen.

Werkneemster moeite met collega’s

Maar werkneemster bleef problemen houden met haar collega’s. Na een incident heeft werkneemster zich ziek gemeld. Vervolgens heeft werkneemster aangegeven weer aan de slag te willen maar wel onder de voorwaarde dat ze, naast leidinggevende A ook niet meer met leidinggevende B hoeft te werken. Werkgever heeft aangeboden haar (wederom) over te plaatsen zodat ze onder leidinggevende C komt te werken. Dit heeft werkneemster geweigerd. Zij heeft haar werk niet hervat.

Eis in kort geding: toelating werk onder voorwaarden

In een kort geding vordert werkneemster dat ze weer wordt toegelaten om haar werk uit te voeren onder de voorwaarden dat zij niet meer zal werken met 3 nader gespecificeerde collega’s. Sterker nog, deze personen mochten zelfs niet meer op de afdeling komen waar zij zou komen te werken. Reden hiervoor zou zijn dat deze personen zouden hebben bijgedragen aan de bipolaire manie waaronder werkneemster heeft geleden.

Rechter: geen sociale beperkingen aan functioneren

Volgens de kantonrechter gingen deze eisen een brug te ver. De stelling van werkneemster dat zij vanwege een bij haar vastgestelde bipolaire stoornis deze voorwaarden mocht stellen, wordt niet geaccepteerd. Door de verzekeringsarts zijn in het kader van de WIA-keuring geen beperkingen vastgesteld in het sociaal functioneren van de werkneemster. Enkel een aantal fysieke beperkingen. Werkneemster kan volgens de FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) normaal functioneren in teamverband. Volgens de rechter is werkgever al zeer ver tegemoet gekomen rondom de re-integratie. Een aanpassing van haar organisatie naar de wensen van werkneemster kan niet van haar worden gevergd. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Sanctie bij onvoldoende inspanning werkgever: loondoorbetaling

Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht zich in te spannen tot re-integratie van een langdurig zieke werknemer. De re-integratie kan zien op een volledige terugkeer naar de oude functie maar gedeeltelijke terugkeer of een andere functie behoren tot de mogelijkheden. Partijen maken samen een Plan van Aanpak. Als na twee jaar geen volledige re-integratie heeft plaatsgevonden, wordt onderzocht of de werkgever zich voldoende heeft ingespannen. Is dit niet het geval geweest dan kan het UWV de werkgever verplichten het loon van de werknemer nog een extra jaar door te betalen.

Arbeidsrecht advocaat bij advies re-integratie

Werkgevers zijn uiteraard gebaat bij het slagen van een re-integratietraject. Niet alleen is de kans op (volledige) terugkeer van een goede arbeidskracht groter, ook de kans op financiële sancties is kleiner. Als werkgever doe je er daarom goed aan om bij problemen in het traject direct contact op te nemen met een arbeidsrecht specialist. Zo blijf je altijd goed voorbereid en op de hoogte van de juridische consequenties. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence