3 min lezen

Aldi moet directeur € 900.000 ontslagvergoeding betalen

NL

Een “plompverloren ontslag zonder enige gegronde kritiek” van een directeur De leidinggevende van een onderneming of organisatie.
» Meer over directeur
directeur
die 27 jaar in trouwe dienst is bij Aldi. Een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
van € 900.000 is in dit geval “billijk”. Zo luidt het harde oordeel van de rechter. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt deze opmerkelijke uitspraak, waaruit vooral blijkt hoe het nìet moet als werkgever.

 

 

Kritiek op mededirecteur Aldi Inkoop: ontslag

Reden voor het ontslag van de werknemer, statutair directeur van Aldi Inkoop B.V., was dat hij ongezouten kritiek heeft geuit ten opzichte van de statutair directeur van een dochtervennootschap van Aldi Inkoop, Aldi holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
Holding
. De directeur van Aldi Inkoop heeft zijn kritiek telefonisch en schriftelijk geuit bij een van de leden van het hoogste orgaan binnen de Aldi-groep, de zogenoemde Verwaltungsrat. De directeur heeft daarbij aangeboden zijn kritiek toe te lichten, maar daar is de Verwaltungsrat niet op ingegaan. Kort hierop ontvangt de bestuurder een uitnodiging een buitengewone algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
algemene vergadering
van aandeelhouders ( algemene vergadering Het orgaan binnen verenigingen en vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal met alle bevoegdheid die niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend.
» Meer over algemene vergadering
AVA
) met de mededeling dat op de agenda zijn schorsing en ontslag staat. Op die AVA-vergadering wordt vervolgens daadwerkelijk besloten tot ontslag van de directeur van Aldi Inkoop.

Beëidiging arbeidsovereenkomst door rechtbank

De rechtbank buigt zich over de vraag of er “gewichtige redenen” zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, meer in het bijzonder of er sprake is van een verandering van de omstandigheden waardoor de arbeidsovereenkomst met de directeur direct dient te worden beëindigd. Nu de onderlinge verhoudingen ernstig zijn verstoord constateert de rechter dat een vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk is. Hij beëindigt de arbeidsovereenkomst. Maar niet zonder de werkgever er flink van langs te geven en een ontslagvergoeding van € 900.000,- toe te kennen.

Geen goed werkgeverschap: ontbindingsvergoeding

De gang van zaken rondom het ontslag van de directeur is volgens de rechtbank in de gegeven omstandigheden ernstig in strijd met goed werkgeverschap. Van Aldi had op zijn minst verwacht mogen worden dat zij behoorlijk onderzoek zou doen naar de klachten van de directeur en behoorlijk zou onderzoeken of de samenwerking met de andere directeur nog mogelijk zou zijn. Dat is allemaal niet gebeurd. Aldi heeft nog aangevoerd dat er sprake zou zijn van disfunctioneren van de directeur. Dit is echter in 27 jaar tijd nooit gedocumenteerd of met de bestuurder besproken. De rechtbank kent daarom een ontbindingsvergoeding toe van € 900.000,-.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence