3 min lezen

Stelselmatig overtreden verbod reden voor ontslag op staande voet?

NL

Onacceptabel gedrag van een werknemer kan soms aanleiding zijn voor een werkgever om de arbeidsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn. Maar daarna is de werknemer niet vogelvrij. De werkgever kan zelfs na opzegging van het dienstverband reden zien de werknemer alsnog op staande voet te ontslaan. Dit was het geval in een recent arbeidsgeschil welke aan de kantonrechter werd voorgelegd. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak.

 

Ernstige misdragingen werknemer

Werknemer heeft gedurende een langere tijd stelselmatig wangedrag gepleegd bij werkgever. Na een zoveelste incident heeft zij zich ziek gemeld. Niettemin is zij herhaaldelijk op het werk verschenen en heeft zij zich misdragen door onder meer naar collega’s te schreeuwen. De werkgever heeft haar een gebouw- en terreinverbod met betrekking tot een bepaalde locatie opgelegd.

Opzegging dienstverband door werkgever

Na een reeks van incidenten, overtredingen van het terreinverbod en een officiële waarschuwing, heeft werkgever het dienstverband opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van vier maanden. Gedurende de opzegtermijn werd werknemer vrijgesteld van arbeid. Maar toen zij nog eens driemaal het bedrijfs- en terreinverbod schond, was de maat vol. Werknemer werd op staande voet ontslagen. Werknemer vorderde in een procedure bij de kantonrechter vernietiging van dit ontslag.

Dringende reden aanwezig voor ontslag op staande voet?

Kern van het geschil is de vraag of er sprake was van een dringende reden voor het onverwijlde ontslag. De kantonrechter antwoordt deze vraag ontkennend. Uit de initiële beslissing van werkgever om de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
met werknemer te beëindigen middels opzegging blijkt dat werkgever in het gedrag van werknemer en de herhaaldelijke overtredingen van het gebouw- en gebiedsverbod Door rechter, OvJ of burgemeester opgelegd verbod aan persoon om een bepaald gebied te betreden.
» Meer over gebiedsverbod
gebiedsverbod
kennelijk geen dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
zag voor ontslag op staande voet.

Rechter: ontslag op staande voet is onterecht

Volgens de kantonrechter kunnen de drie overtredingen van het gebouw-en gebiedsverbod na deze opzegging niet als dringende grond worden aangemerkt. Van een dringende reden is sprake als de gedraging van een werknemer zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Niet is gebleken dat werkgever in deze zaak niet de reeds lopende opzegtermijn kon afwachten. Hierbij weegt mee dat werknemer al was vrijgesteld van arbeid dus dat er feitelijk niets veranderde in de situatie. Bovendien had werkgever rekening moeten houden met haar psychische beperkingen en de lange duur van het dienstverband (37 jaar!) waarin werknemer -tot de laatste periode- zonder noemenswaardige incidenten heeft gewerkt. Het ontslag wordt vernietigd.

Advocaat arbeidsrecht bij advies ontslag op staande voet

Voordat u iemand ontslaat op staande voet, doet u er goed aan advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan leiden tot de oplegging van een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
. Deze zogenaamde billijke vergoeding kan naast eventueel verschuldigd loon en transitievergoeding worden toegewezen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence