3 min lezen

Vechtpartij op werkvloer dringende reden voor ontslag?

NL

Een werkgever hoeft vechtpartijen op de werkvloer tussen werknemers natuurlijk niet te tolereren. Maar de kantonrechter te Haarlem vond in een recente zaak niet dat een vechtpartij een reden voor ontslag was, temeer daar de werkgever zelf had nagelaten de opgelopen spanning tussen de betreffende werknemers weg te nemen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht deze uitspraak toe.

Escalatie verstoorde arbeidsrelatie

De feiten in deze zaak waren als volgt. Werknemer was sinds 1991 in dienst van werkgever en deed zijn werk tot volle tevredenheid van beide partijen. Dit veranderde in 2005 toen tussen werknemer en zijn collega X, waarmee hij in één ploeg samenwerkte, problemen ontstonden. Werkgever heeft collega X overgeplaatst naar een andere ploeg. In 2008 is werknemer langdurig uitgevallen wegens psychische en lichamelijke klachten welke, naar werknemers zeggen, een gevolg waren van de langdurige spanning en pesterijen van collega X.

Handgemeen werknemer en collega

In september 2012 vond er een handgemeen plaats tussen werknemer en collega X. De aanleiding van de vechtpartij is niet geheel duidelijk (partijen hebben ieder een eigen versie van het incident) maar vast staat onder meer dat werknemer zijn collega met een houten balk heeft geslagen en dat collega X een mes ter hand heeft genomen.

Vechtpartij leidt tot ontbindingsverzoek

Werkgever heeft na een intern onderzoek waarbij andere collega’s en de beide vechtersbazen zijn gehoord, een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van werknemer ingediend bij de Kantonrechter. Er zou primair sprake zijn van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
en subsidiair veranderingen in de omstandigheden, namelijk het feit dat werkgever de veiligheid van haar (overige) werknemers niet langer kan garanderen gezien de agressieve houding van werknemer.

Advocaat werknemer: werkgever greep niet in

De advocaat  van werknemer heeft tegen dit verzoek onder meer aangevoerd dat werknemer diverse malen aan de bel heeft getrokken bij zijn leidinggevenden en de voormannen op de werkvloer, maar dat zij weigerden zich in het conflict te mengen. Ondertussen nam het treiteren door collega X toe hetgeen uiteindelijk tot de uitval van werknemer leidde, aldus werknemer. Bovendien is gebleken uit een rapport van de Arbeidsinspectie dat werkgever niet over beleid beschikt om psychosociale arbeidsbelasting van de medewerkers te voorkomen of beperken. Hier vallen zaken zoals pesten en discriminatie ook onder.

Ontbinding arbeidsovereenkomst gaat te ver

De Kantonrechter laat in het midden wie de aanstichter is geweest van de betreffende vechtpartij. Dit is volgens hem niet relevant. Waar het om gaat is of het incident werknemer dusdanig kan worden aangerekend, dat daarom zijn langdurige dienstverband moet worden beëindigd. Het was voor werkgever immers duidelijk dat tussen werknemer en collega X al langer een verstoorde arbeidsrelatie bestond. Daarnaast staat vast dat werknemer nog nooit eerder dergelijk agressief gedrag jegens collega X of één van zijn andere collega’s heeft vertoond.

Dringende reden voor ontslag?

Nu niet is gebleken dat werkgever voldoende adequate maatregelen heeft genomen om de langdurige verstoorde relatie te normaliseren, is de kantonrechter van oordeel dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst in dit geval een te ver gaande maatregel is. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de advocaat arbeidsrecht van de werkgever wordt daarom afgewezen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence